TR | EN
Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

MÜZİK VE SAHNE SANATLARI FAKÜLTESİ - TÜRK MÜZİĞİ - Türk Halk MüziğiProgram Tanımları
Kuruluş
Müzik Ve Sahne Sanatları Fakültesi Geleneksel Türk Müziği Bölümü, Türk Halk Müziği Ana Sanat Dalı, eğitim-öğretim itibarı ile bu fakültenin kurulmasından daha öncelere dayanmakta olup, üniversitemizin, fakültemizin kuruluşuna zemin hazırlayan Devlet Konservatuarı bünyesindeyken, 05. 07. 2012 tarihli bakanlar kurulu kararıyla kurulup, 05.08. 2012 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi bünyesine aktarılmış ve kuruluş bünyesine devam etmiştir.
Kazanılan Derece
Geleneksel Türk Müziği Bölümü, Türk Halk Müziği Ana Sanat Dalı’nda eğitim programını, bütün gerekleriyle yerine getirerek başarıyla tamamlayan öğrenciler, bu alanda lisans diploması almaya hak kazanır.
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Ön kayıt ve özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programımız, lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak, ‘Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’ tarafından gerçekleştirilen, ‘Yüksek Öğretime Geçiş’ sınavında herhangi bir puan türünden, 140 ve üzeri puan almış olmak ve Geleneksel Türk Müziği Bölümü bünyesinde yapılan iki aşamalı özel yetenek sınavında, her iki aşamada da, 70 ve üzeri puan almış olmak koşullarını taşımaktadır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim Kurumlarında, önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması, dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler, Yüksek Öğretim kurulunun belirlemiş olduğu ‘YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL YAN DAL İLE KURUMLARARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK’ kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye’de örgün eğitim dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Ancak, Ordu Üniversitesinde programların eğitim planlarında yer alan İngilizce dersleri için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu dersten beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler, bu sınavlara girme hakkına sahiptir. Diğer dersler için muafiyet ise, fakülte yönetim kurulu kararına bağlıdır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 not ortalamasına sahip olmak, mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Geleneksel Türk Müziği Bölümü, Türk Halk Müziği Ana Sanat Dalı’nda, bu müziğe ait tüm unsurlar, teorik ve uygulamalı olarak tüm yönleriyle öğretilmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Geleneksel Türk Müziği Bölümü, Türk Halk Müziği Ana Sanat Dalı’ndan mezun olan öğrenciler, TRT radyo ve televizyonlarında ses ve saz sanatçısı, Kültür Bakanlığı Türk Halk Müziği Korolarında ses ve saz sanatçısı, program yapımcısı, üniversitelerde çeşitli kademelerde akademisyen ve formasyon almak koşulu ile ilköğretim ve liselerde; ayrıca halk eğitim merkezlerinde öğretmen olabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler, (ALES KOŞULU OLMAKSIZIN), yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla, kendi alanlarında veya ilgili alanlarda lisansüstü eğitim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Dersler dönemlik olarak verilmekte olup, verilen eğitim vize ve final sınavları ile değerlendirilmektedir.
Mezuniyet Koşulları
‘Yeterlilik Koşul ve Kuralları’ bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Cumhuriyet Yerleşkesi 52200 Merkez, ORDU Tel: 0(452) 226 52 29 santral Fax: 0(452) 226 52 30 Koordinatör : Yrd.Doç. Deniz AYDAR Bölüm Başkanı: Yrd. Doç. Deniz AYDAR
Bölüm Olanakları
Mevcudiyetinde 3 öğretim görevlisi bulunan bölümümüz, Müzik ve Sahne Sanatları bünyesinden olup, 1 bilgisayar laboratuarı, 10 adet derslik ve bireysel çalışma odası, 1 çok amaçlı salon, 1 orkestra dersliği, 1 koro dersliği, 1 enstruman odası, 1 toplantı odası ve kütüphane ve yeterince idari ofislere sahiptir. Aynı zamanda bölümümüz, fakültemiz bünyesinde bulunan 1 profesör, 1 doçent, 2 yardımcı doçent, 7 öğretim görevlisi, 7 araştırma görevlisi ile eğitim ve öğretimini sürdürmektedir.

Program Çıktıları
11.Türk Halk Müziği’nde icra becerisi kazandırmak.
22.Türk Halk Müziği’nde öğrendiği teorik bilgileri icrada uygulayabilme becerisi kazandırmak.
33.Türk Halk Müziği’nin gelecek nesillere doğru aktarılmasına ve bu türün benimsetilmesine katkı sağlama bilinci kazandırmak.
44.Müzik ile ilgili bilgileri, kavramlaştırma, tanımlama, sınıflandırma ve yorumlama becerisi kazandırmak.
55.Türk Halk Müziği icrasında gerekli teknikleri ve araçları kullanabilme becerisi kazandırmak.
66.Müziğin toplumsal yaşamdaki yerini ve etkilerini değerlendirme becerisi kazandırmak.
77.Müzik alanında edindiği becerileri, eğitme ve öğretme esnasında kullanabilme becerisi kazandırmak
88.Disiplin içi ve disiplinlerarası takım çalışması yapabilme becerisi kazandırmak
99.Mesleki ve etik sorumluluk kazandırmak.
1010.Türk Halk Müziği’nden yerelden ulusala, ulusaldan evrensele doğru bir çizgide yararlanma bilgi ve becerisi kazandırmak

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
0000000000
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TİT1012017232 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
2 THM1032013232 KULAK EĞİTİMİ VE SOLFEJ (MAKAMSAL)-I Zorunlu 2 0 0 3
3 THM1012013232 KULAK EĞİTİMİ VE SOLFEJ (TONAL)-I Zorunlu 4 0 0 4
4 SECM101 SEÇMELİ1 Seçmeli - - - 0
5 THM1152013232 TEMEL BİLGİSAYAR Zorunlu 2 0 0 2
6 THM1072013232 TEMEL ÇALGI-I Zorunlu 2 0 0 2
7 THM1092013232 TEMEL PİYANO-I Zorunlu 2 0 0 2
8 THM1112013232 TEMEL SES EĞİTİMİ-I Zorunlu 2 0 0 2
9 TDK1012017232 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
10 THM1052013232 TÜRK HALK MÜZİĞİ REPERTUARI-I Zorunlu 2 0 0 2
11 THM1132013232 TÜRK HALK MÜZİĞİ TOPLU SESLENDİRME-I Zorunlu 2 0 0 2
12 YDI1012017232 YABANCI DİL I Zorunlu 3 0 0 3
Toplam 25 0 0 26
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TİT1022017232 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
2 THM1042013232 KULAK EĞİTİMİ VE SOLFEJ (MAKAMSAL)-II Zorunlu 2 0 0 3
3 THM1022013232 KULAK EĞİTİMİ VE SOLFEJ (TONAL)-II Zorunlu 4 0 0 4
4 THM1162013232 MÜZİKTE BİLGİSAYAR KULLANIMI Zorunlu 2 0 0 3
5 SECM102 SEÇMELİ2 Seçmeli - - - 0
6 THM1082013232 TEMEL ÇALGI-II Zorunlu 2 0 0 2
7 THM1102013232 TEMEL PİYANO-II Zorunlu 2 0 0 2
8 THM1122013232 TEMEL SES EĞİTİMİ-II Zorunlu 2 0 0 2
9 TDK1022017232 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
10 THM1062013232 TÜRK HALK MÜZİĞİ REPERTUARI-II Zorunlu 2 0 0 2
11 THM1142013232 TÜRK HALK MÜZİĞİ TOPLU SESLENDİRME-II Zorunlu 2 0 0 2
12 YDI1022017232 YABANCI DİL II Zorunlu 3 0 0 3
Toplam 25 0 0 27
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEC2072014232 BİRLİKTE ÇALMA-I Zorunlu 2 0 0 2
2 THM2092013232 GENEL MÜZİK TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 2
3 THM2012013232 KULAK EĞİTİMİ VE SOLFEJ (TONAL)-III Zorunlu 4 0 0 4
4 THM2072013232 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-I Zorunlu 2 0 0 4
5 SECM201 SEÇMELİ3 Seçmeli - - - 0
6 THM2052013232 TÜRK HALK MÜZİĞİ REPERTUARI-III Zorunlu 2 0 0 2
7 THM2152013232 TÜRK HALK MÜZİĞİ SOLFEJ VE NAZARİYATI-I Zorunlu 2 0 0 4
8 THM2132013232 TÜRK HALK MÜZİĞİ TOPLU SESLENDİRME-III Zorunlu 2 0 0 2
9 THM2032013232 TÜRK MÜZİĞİ TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 2
10 THM2172013232 TÜRK SANAT MÜZİĞİ SOLFEJ VE NAZARİYATI-I Zorunlu 2 0 0 4
Toplam 20 0 0 26
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 THM2102013232 GENEL MÜZİK TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 2
2 THM2022013232 KULAK EĞİTİMİ VE SOLFEJ (TONAL)-IV Zorunlu 4 0 0 4
3 THM2082013232 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-II Zorunlu 2 0 0 4
4 SECM202 SEÇMELİ4 Seçmeli - - - 0
5 THM2062013232 TÜRK HALK MÜZİĞİ REPERTUARI-IV Zorunlu 2 0 0 2
6 THM2162013232 TÜRK HALK MÜZİĞİ SOLFEJ VE NAZARİYATI-II Zorunlu 2 0 0 4
7 THM2142013232 TÜRK HALK MÜZİĞİ TOPLU SESLENDİRME-IV Zorunlu 2 0 0 2
8 THM2042013232 TÜRK MÜZİĞİ TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 2
9 THM2182013232 TÜRK SANAT MÜZİĞİ SOLFEJ VE NAZARİYATI-II Zorunlu 2 0 0 4
Toplam 18 0 0 24
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 THM3012013232 ARMONİ-I Zorunlu 2 0 0 2
2 THM3072013232 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-III Zorunlu 2 0 0 8
3 SECM301 SEÇMELİ5 Seçmeli - - - 0
4 THM3092013232 TÜRK HALK MÜZİĞİ DERLEME VE NOT TEKNİKLERİ-I Zorunlu 2 0 0 2
5 THM3052017232 TÜRK HALK MÜZİĞİ REPERTUARI V Zorunlu 2 0 0 2
6 THM3152013232 TÜRK HALK MÜZİĞİ SOLFEJ VE NAZARİYATI-III Zorunlu 2 0 0 4
7 THM3132013232 TÜRK HALK MÜZİĞİ TOPLU SESLENDİRME-V Zorunlu 2 0 0 2
8 THM3032017232 TÜRK MÜZİĞİ TARİHİ III Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 14 0 0 22
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 THM3022013232 ARMONİ-II Zorunlu 2 0 0 2
2 THM3082013232 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-IV Zorunlu 2 0 0 8
3 SECM302 SEÇMELİ6 Seçmeli - - - 0
4 THM3102013232 TÜRK HALK MÜZİĞİ DERLEME VE NOT TEKNİKLERİ-II Zorunlu 2 0 0 2
5 THM3062017232 TÜRK HALK MÜZİĞİ REPERTUARI VI Zorunlu 2 0 0 0
6 THM3162013232 TÜRK HALK MÜZİĞİ SOLFEJ VE NAZARİYATI-IV Zorunlu 2 0 0 4
7 THM3142013232 TÜRK HALK MÜZİĞİ TOPLU SESLENDİRME-VI Zorunlu 2 0 0 2
8 THM3042017232 TÜRK MÜZİĞİ TARİHİ IV Zorunlu 2 0 0 0
Toplam 14 0 0 18
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 THM4052013232 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Zorunlu 2 0 0 3
2 THM4192016232 MESLEK ÇALGISI UYGULAMASI-I Zorunlu 0 4 0 2
3 THM4072013232 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-V Zorunlu 2 0 0 8
4 SECM401 SEÇMELİ7 Seçmeli - - - 0
5 THM4092013232 TÜRK HALK MÜZİĞİ DERLEME VE NOT TEKNİKLERİ-III Zorunlu 2 0 0 2
6 THM4032013232 TÜRK HALK MÜZİĞİ ESER ANALİZİ-I Zorunlu 2 0 0 4
7 THM4132013232 TÜRK HALK MÜZİĞİ TOPLU SESLENDİRME-VII Zorunlu 2 0 0 2
8 THM4152013232 TÜRK MÜZİĞİ ARMONİSİ Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 12 4 0 23
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 THM4202016232 MESLEK ÇALGISI UYGULAMASI-II Zorunlu 0 4 0 2
2 THM4082013232 MESLEK ÇALGISI/SES EĞİTİMİ-VI Zorunlu 2 0 0 8
3 THM4062013232 MÜZİK TOPLULUKLARI YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 0
4 SECM402 SEÇMELİ8 Seçmeli - - - 0
5 THM4102013232 TÜRK HALK MÜZİĞİ DERLEME VE NOT TEKNİKLERİ-IV Zorunlu 2 0 0 4
6 THM4042013232 TÜRK HALK MÜZİĞİ ESER ANALİZİ-II Zorunlu 2 0 0 4
7 THM4142013232 TÜRK HALK MÜZİĞİ TOPLU SESLENDİRME-VIII Zorunlu 2 0 0 0
Toplam 10 4 0 18
 
SEÇMELİ1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEÇ1032013232 TÜRK SANAT MÜZİĞİ TOPLU SESLENDİRME-I Seçmeli 2 0 0 2
2 SEÇ1092015232 SES SAĞLIĞI Seçmeli 2 0 0 0
3 SEÇ1192015232 TÜRK SANAT MÜZİĞİ REPERTUARI-I Seçmeli 2 0 0 0
4 SEÇ1232014232 KONUŞMA EĞİTİMİ (DİKSİYON)-I Seçmeli 2 0 0 0
SEÇMELİ2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEÇ1042013232 TÜRK SANAT MÜZİĞİ TOPLU SESLENDİRME-II Seçmeli 2 0 0 0
2 SEÇ1202015232 TÜRK SANAT MÜZİĞİ REPERTUARI-II Seçmeli 2 0 0 0
3 SEÇ1242014232 KONUŞMA EĞİTİMİ (DİKSİYON)-II Seçmeli 2 0 0 0
SEÇMELİ3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEÇ2032013232 TÜRK SANAT MÜZİĞİ TOPLU SESLENDİRME-III Seçmeli 2 0 0 2
2 SEÇ2052013232 ÇALGI BAKIMI VE ONARIMI-I Seçmeli 2 0 0 2
3 SEÇ2192015232 TÜRK SANAT MÜZİĞİ REPERTUARI-III Seçmeli 2 0 0 0
SEÇMELİ4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEC2082014232 BİRLİKTE ÇALMA-II Seçmeli 2 0 0 2
2 SEÇ2042013232 TÜRK SANAT MÜZİĞİ TOPLU SESLENDİRME-IV Seçmeli 2 0 0 0
3 SEÇ2062013232 ÇALGI BAKIMI VE ONARIMI-II Seçmeli 2 0 0 2
4 SEÇ2082013232 BİRLİKTE ÇALMA-IV Seçmeli 2 0 0 2
5 SEÇ2102013232 KONUŞMA EĞİTİMİ (DİKSİYON)-II Seçmeli 2 0 0 0
6 SEÇ2202015232 TÜRK SANAT MÜZİĞİ REPERTUARI-IV Seçmeli 2 0 0 0
SEÇMELİ5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEC3212018232 OSMANLI TÜRKÇESİ Seçmeli 2 0 0 0
2 SEÇ3032013232 TÜRK SANAT MÜZİĞİ TOPLU SESLENDİRME-V Seçmeli 2 0 0 2
3 SEÇ3092013232 TÜRK MÜZİĞİ FORMLARI-I Seçmeli 2 0 0 2
4 SEÇ3112013232 BATI MÜZİĞİ FORMLARI-I Seçmeli 2 0 0 0
5 SEÇ3132013232 TÜRK SANAT MÜZİĞİ SOLFEJ VE NAZARİYATI-I Seçmeli 2 0 0 2
6 SEÇ3152013232 TÜRK HALK ÇALGILARI TOPLULUĞU-I Seçmeli 2 0 0 2
7 SEÇ3192015232 TÜRK SANAT MÜZİĞİ REPERTUARI-V Seçmeli 2 0 0 0
SEÇMELİ6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEC3222018232 OSMANLICA MÜZİK METİNLERİ ÇEVİRİSİ Seçmeli 2 0 0 0
2 SEÇ3042013232 TÜRK SANAT MÜZİĞİ TOPLU SESLENDİRME-VI Seçmeli 2 0 0 0
3 SEÇ3102013232 TÜRK MÜZİĞİ FORMLARI-II Seçmeli 2 0 0 2
4 SEÇ3122013232 BATI MÜZİĞİ FORMLARI-II Seçmeli 2 0 0 0
5 SEÇ3142013232 TÜRK SANAT MÜZİĞİ SOLFEJ VE NAZARİYATI-II Seçmeli 2 0 0 2
6 SEÇ3162013232 TÜRK HALK ÇALGILARI TOPLULUĞU-II Seçmeli 2 0 0 2
7 SEÇ3202015232 TÜRK SANAT MÜZİĞİ REPERTUARI-VI Seçmeli 2 0 0 0
SEÇMELİ7
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEÇ4032013232 TÜRK SANAT MÜZİĞİ TOPLU SESLENDİRME-VII Seçmeli 2 0 0 0
2 SEÇ4072013232 SANAT FELSEFESİ-I Seçmeli 2 0 0 2
3 SEÇ4112013232 EĞİTİM MÜZİĞİ REPERTUARI Seçmeli 2 0 0 2
4 SEÇ4152013232 TÜRK HALK ÇALGILARI TOPLULUĞU-III Seçmeli 2 0 0 2
5 SEÇ4192015232 TÜRK SANAT MÜZİĞİ REPERTUARI-VII Seçmeli 2 0 0 0
6 SEÇ4212016232 TÜRK MÜZİĞİ TARİHİ-V Seçmeli 2 0 0 0
SEÇMELİ8
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEC4202012111 SANAT FELSEFESİ II Seçmeli 2 0 0 4
2 SEÇ4022013232 TÜRK HALK OYUNLARI-II Seçmeli 2 0 0 0
3 SEÇ4042013232 TÜRK SANAT MÜZİĞİ TOPLU SESLENDİRME-VIII Seçmeli 2 0 0 0
4 SEÇ4062013232 STÜDYO VE MİKROFON TEKNİKLERİ-II Seçmeli 2 0 0 2
5 SEÇ4162013232 TÜRK HALK ÇALGILARI TOPLULUĞU-IV Seçmeli 2 0 0 2
6 SEÇ4202015232 TÜRK SANAT MÜZİĞİ REPERTUARI-VIII Seçmeli 2 0 0 0
7 SEÇ4222016232 TÜRK MÜZİĞİ TARİHİ-VI Seçmeli 2 0 0 0
 
Ordu University Rectorate Building ,Cumhuriyet Campus , Center / ORDU / TURKEY • Tel: +90 452 226 52 00