Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
SEÇ4072013232SANAT FELSEFESİ-ISeçmeli472
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Sanatın, sanatçı, sanat eseri, sanat eseri alılmayıcısı ve toplum gibi unsurlarla olan ilişkisini kavrayabilme. Sanat kuramlarını bilme. Sanatın felsefi boyutunu somut eserler üzerinde değerlendirebilme.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Deniz AYDAR
Öğrenme Çıktıları
1Sanat felsefesindeki farklı yaklaşımları kavrar.
2Düşünürlerin sanat üzerine olan yaklaşımlarını tartışabilir.
3Felsefe ve sanat arasındaki ilişkiyi karşılaştırabilir.
4Sanatı kuramsal boyutuyla yorumlayabilir.
5Sanat ve kuram bağıntısını analiz edebilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Sanat ve felsefe ilişkisi, sanatsal yaratım, sanat kuramları, estetiğin temel kavramları ve sorunları dersin genel çerçevesini oluşturmaktadır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Sanat ve Felsefe ilişkisi. Felsefenin tanımı ve alanları. Bir bilim dalı olarak Sanat Felsefesi
2Değer kavramı ve değerlendirme.
3Eleştiri ve eleştiri yöntemleri
4Eleştiri yöntemleri
5Sanat eseri değerlendirme görüşü olarak “Felsefi Eleştiri” ve yöntemleri
6Sanat eseri değerlendirme görüşü olarak “Felsefi Eleştiri” ve yöntemleri
7estetik.
8Ara sınav)
9Sanat eserlerindeki varlık tabakaları.
10Sanat eserlerindeki varlık tabakaları.
11Çağdaş sanat felsefesi
12Çağdaş sanat felsefesi
13Sanat toplum
14Sanat toplum
15Sanat toplum
16Yarıyıl sonu sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Adnan TURANİ, Çağdaş Sanat Felsefesi
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav100
Final Sınavı100
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma10330
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma10330
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)60
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ1   5      
ÖÇ2   4      
ÖÇ3     4    
ÖÇ4   5      
ÖÇ5 4        
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ordu University Rectorate Building ,Cumhuriyet Campus , Center / ORDU / TURKEY • Tel: +90 452 226 52 00