Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
YDI1022017232YABANCI DİL IIZorunlu123
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrencilerin "Common European Framework" A1 düzeyinde İngilizcede öğrenmeleri, - Temel dilbilgisine sahip olmaları, - Dinlediklerini anlamaları, - Karşılıklı konuşabilmeleri, - Okuduklarını anlamaları, - Kendilerini yazıyla ifade edebilmeleri amaçlanmaktadır
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Mine Bektaş
Öğrenme Çıktıları
1Alanında yeterli olacak düzeyde (common European Framework A1) İngilizce bilgisine sahip olur.
2Kısa, günlük metinleri kavrar.
3Basit, günlük sohbetlere katılır.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
• Introducing yourself and friends; saying hello and good-bye; • Exchanging personal information • Talking about jobs • Counting numbers • Talking about people’s ages, birthdays • Talking about possessions • Talking about the favourites we have got • Talking about family members • Talking about people’s physical appearances, characters and personalities • Describing the places people live in • Talking about the furniture and the things used at home • Talking about food and drinks • Ordering food at a restaurant • Talking about shop names • Doing shopping
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Greetings; Introducing yourself: telling your name, occupation, nationality; Expressions for meeting new people and asking how they are; Subject Pronouns, Possessive Adjectives
2Exchanging personal information (age, country, nationality, job), Writing sentences to introduce other people, Listening for specific information
3The simple present verb “to be”, Cardinal and ordinal numbers
4Asking and answering birthdays, telephone numbers, Making dialogues to exchange personal information, Listening to dialogues to fill in the gaps
5Singular and Plural nouns, “This /that, These / those”
6“Have hot / has got”, Adjectives describing people and things
7Revision and Consolidation
8Mid-term Exam
9, Nouns used for family members, Talking about family relations; Possessive “’s”: asking and answering questions about what people have; asking and answering questions about who things belong to
10Adjectives describing people’s physical appearances and personalities
11“There is / There are”, Adjectives used to describe places
12Nouns used for the parts of a house, the furniture
13Nouns used for food and drinks, How to make uncountable nouns countable, “How much , How many, A lot of, Some, Any”
14Ordering food at a restaurant ( “Can I /we ..... please?”, “(What) would you like ....?”, “I’d like....”, Nouns for shops, doing shopping
15Revision and Consolidation
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım31442
Bireysel Çalışma11414
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma8216
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma8216
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ11223333232
ÖÇ22232233323
ÖÇ33333333333
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ordu University Rectorate Building ,Cumhuriyet Campus , Center / ORDU / TURKEY • Tel: +90 452 226 52 00