Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
THM4092013232TÜRK HALK MÜZİĞİ DERLEME VE NOT TEKNİKLERİ-IIIZorunlu472
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Derleme Yöntem ve Teknikleri” adlı dersin amacı; Türk halk müziği türü kapsamında yer alan sözel, çalgısal, ritimli, serbest ritimli sözlü kültür ürünlerinin duysal / görsel kayıtlarla tespit edilmesi; tespit edilen ürünlerin çeşitli boyutlarıyla analiz edilerek, gelecek kuşaklara aktarılması konusunda teorik ve pratik bilgilerin verilmesi, alan araştırması yöntem ve tekniklerinin öğretilmesi ve bu yolla müziksel değerlerimizin tanıtılması, incelenmesi, araştırılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasıdır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Derleme, derlemecilik, alan, saha, araştırma, bilim vb. temel kavramların öğretilmesi.
2Araştırmanın ve bilimsel araştırmanın aşamaları hakkında bilgi verilerek, tarama, derleme vb. türdeki araştırmalar hakkında bilgilerin verilmesi.
3Toplumbilimleri bağlamında, alan araştırması çalışmalarının yeri, işlevi ve öneminin kavratılması.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Derleme Yöntem ve Teknikleri” adlı dersin kapsamında alan araştırma yöntem ve tekniklerinden “gözlem, görüşme, anket” tekniklerinin teorik ve uygulamalı olarak öğretilmesi ve özel olarak da halk bilimi disiplinine ilişkin temel kavramların tanıtılması, bu teorik birikimin Türk halk müziği alanına uygulanmasını içerir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Derleme, derlemecilik, alan, saha, araştırma, bilim vb. temel kavramların öğretilmesi
2Araştırmanın ve bilimsel araştırmanın aşamaları hakkında bilgi verilerek, tarama, derleme vb. türdeki araştırmalar hakkında bilgilerin verilmesi.
3Toplum bilimleri bağlamında, alan araştırması çalışmalarının yeri, işlevi ve öneminin kavratılması.
4Derlemecilik konusunun ülkemizde ve dünyadaki durumu, tarihçesi hakkında bilgiler verilmesi.
5Araştırma yöntemlerinden “tarihsel yöntem hakkında bilgiler verilmesi.
6Araştırma yöntemlerinden “karşılaştırmalı” yöntem hakkında bilgiler verilmesi
7Araştırma yöntemlerinden “yapısalcı” yöntem hakkında bilgiler verilmesi.
8Ara Sınav
9Araştırma yöntemlerinden “diyalektik” yöntem hakkında bilgiler verilmesi
10Toplum bilimleri bağlamındaki kuramlardan “feminist teori” hakkında bilgiler verilmesi.
11Araştırma tekniklerinden “gözlem” tekniği hakkında bilgiler verilmesi.
12Araştırma tekniklerinden “görüşme” tekniği hakkında bilgiler verilmesi.
13Araştırma tekniklerinden “anket” tekniği hakkında bilgiler verilmesi.
14Alanda gözlem tekniğinin uygulanması ve gözlem raporlarının hazırlanması
15Alanda görüşme tekniğinin uygulanması ve görüşme cetvellerinin hazırlanması.
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav100
Final Sınavı100
Proje Sunma5630
Seminer5630
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)60
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ11115111111
ÖÇ21111511111
ÖÇ31111151111
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ordu University Rectorate Building ,Cumhuriyet Campus , Center / ORDU / TURKEY • Tel: +90 452 226 52 00