Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
SEÇ3102013232TÜRK MÜZİĞİ FORMLARI-IISeçmeli362
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Türk müziği form analizinde kullanılan elemanlar (biçim, tür, yapı, üslup). XV. yüzyıl müzik formları. Türk Müziği'nde kullanılan formların genel tasnifi. Saz Musikisi formları ( peşrev, saz semaisi, medhal, longa, sirto, mandıra, taksim, çiftetelli, zeybek, diğer saz eserleri türleri). Sözlü Beste Formları (kâr, kârçe, kâr-ı natık, beste, sengin semai, ağır semai, yürük semai, şarkı, türkü, gazel, köçekçe). Dini Musiki Formları (cami musikisi, tekke musikisi). Aşık Musikisi Beste Formları (divan, mani, semai, kalenderi, müstezad, koşma, yıldız, destan, kerem- kesik kerem, ayvaz, şairleme, dübeyit, kayabaşı). Karagöz Musikisi, Ortaoyunu, Mehter Musikisi Beste Formları, Operet Musikisi gibi konuların öğrenilmesini sağlar.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Deniz AYDAR
Öğrenme Çıktıları
1Eserleri şekil yönünden tanıyabilme
2Eserleri yapı yönünden tanıyabilme
3
4
5
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
• Eser • Yapı • Biçim • Tür • Uslüp
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanımı, amaçları ve içeriği hakkında genel bilgiler
2Türk müziği form analizinde kullanılan temel elemanlar
3Söz musikisi beste formları
4Kar, karçe, kar ı natık ve örnek eser analiz
5Murabba ve nakış beste formu, örnek eser analizi
6Sengin semai, ağır semai ve yürük semai formları ve örnek eser analizi
7Şarkı ve türkü formları, örnek eser analizleri
8Ara Sınav
9Gazel, köçekçe ve örnek eser analizleri
10Saz musikisi beste formları, peşrev ve örnek eser
11Saz semaisi ve örnek eser analizi
12Methal, sirto, longa,mandıra ve örnek eser analizleri
13Taksim ve taksim çeşitleri, notaya alınmış taksim örnekleri
14Çiftetelli, zeybek ve diğer saz eserleri türleri
15Tamamlayıcı çalışmalar
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
YAVAŞÇA, Alaeddin; ‘Türk Musikisinde Kompozisyon ve Besteler’, 2002, ÖZALP, Nazmi; ‘Türk Musikisi Beste Formları’ Ankara, 1992, TURA, Yalçın; Form Bilgisi (Türk Müziği Formları Ders Notları), İstanbul, 1997.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav100
Final Sınavı100
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma10330
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma10330
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)60
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ1   4      
ÖÇ2    4     
ÖÇ3          
ÖÇ4          
ÖÇ5          
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ordu University Rectorate Building ,Cumhuriyet Campus , Center / ORDU / TURKEY • Tel: +90 452 226 52 00