Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
THM3032017232TÜRK MÜZİĞİ TARİHİ IIIZorunlu352
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
• Türk müziği kültürünü öğretmek • Öğrenciyi Türk müziği evreleri bilgi ve becerisi ile donatmak • Öğrencilerin müzikal düşünüş becerilerini geliştirmek • Öğrencilere müzikal etkileşimi anlama olanağı sağlamak • Öğrencilerin müzikal tartışma yönünü geliştirmelerini sağlamak • Öğrencilerin bestecileri tanımada yeterli hale gelmelerini sağlamak • Öğrencilere Türk müziği eğitim tarihi konusunda temel bilgileri vermeyi sağlamak • Eski Türklerde müzik kültürü hakkında temel bilgi kazandırma • Öğrencilere İslamiyet öncesi ve sonrası müzik kültürünü tanıtmak
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Deniz AYDAR
Öğrenme Çıktıları
1Müzik tarihi beceri ve bilgisine sahip olmak
2Müzikal tartışmayı etkin bir şekilde uygulayabilmek
3Etkileşim kavramını açıklayabilmek
4Türk müzik dönemlerini anlayabilme becerisini gösterebilmek
5Eski Türklerde müzik hakkında bilgi ve bilince sahip olmak
6Bir birey ve takım üyesi olarak Türk müzik kültürünü anlatma sorumlulukları alabilmek
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
• Kültür • Tarih • Evre • Etkileşim • Coğrafya
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Öğrenilen konuların genel tekrarı
2Karahanlılar, Gazneliler ve Selçuklularda müzik kültürü ve müzik bilginleri
3İslamiyet sonrası müzik kültürü ve Osmanlı müzik dönemlerinin başlangıcı
4Klasik öncesi dönem ve ilgili Türk müziği bestecileri (13 ve 16. Yüzyıllar
517.y.y.Türk müziği, besteciler ve klasik uslup
618.y.y.Türk müziği, besteciler ve klasik uslup
719.y.y. Türk müziği ve müzikte batılılaşma olgusu
8Vize sınavı
919.yüzyılı şekillendiren besteciler ve diğer gelişmeler
10Türk müziği tarihini canlandıran örnek dinletiler
1120. y.y. Türk müziği ve bestecileri (Cumhuriyet dönemi Türk müziği)
1220.y.y.’da olan müzikal olay ve gelişmeler
1321.y.y.’a uzanan müzikal çizgi
14Tamamlayıcı çalışmalar
15Tamamlayıcı çalışmalar
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
AK,Ahmet Şahin, Türk Musikisi Tarihi, Ankara 2009 EUGENIA, POPESCU Judetz,Türk Musikisi Kültürünün Anlamları, İstanbul, 2007
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav100
Final Sınavı100
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma10330
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma10330
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)60
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ1   3      
ÖÇ2     4    
ÖÇ3         4
ÖÇ4  4       
ÖÇ54         
ÖÇ6          
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ordu University Rectorate Building ,Cumhuriyet Campus , Center / ORDU / TURKEY • Tel: +90 452 226 52 00