Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
THM1042013232KULAK EĞİTİMİ VE SOLFEJ (MAKAMSAL)-IIZorunlu123
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Türk halk müziğini kuramsal boyutuyla tanıyabilme Türk halk ezgilerini okuyup yazabilme
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Sabri Yener
Öğrenme Çıktıları
11-Türk halk müziği dizilerini teorik ve uygulamalı olarak kavrarlar.
22-Türk halk ezgilerini okuyup yazabilirler.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Var
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
• Sistem • Dizi • Makam • Solfej
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Türk halk müziğinde kırık ve uzun hava kavramı
2Türk halk müziğinde biçimler
3Türk halk müziğinde perde sistemi
4Türk halk müziğinde perde sistemi
5Çargah-Pençgah dizilerinde çalışmalar
6Buselik-Kürdi-Nihavent dizilerinde çalışmalar
7Rast-Mahur-Acemaşiran dizilerinde çalışmalar
8Ara sınav
9Uşşak- Hüseyni dizilerinde çalışmalar
10Karciğar dizilerinde çalışmalar
11Hicaz dizilerinde çalışmalar
12Segah-Hüzzam-Saba dizilerinde çalışmalar
13Ferahnak-Eviç-Irak dizilerinde çalışmalar
14Hicazkar ve diğer makam dizilerinde çalışmalar
15Hicazkar ve diğer makam dizilerinde çalışmalar
16Dönem Sonu Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Emnalar, Atınç(1998) “Türk Halk Müziği ve Nazariyatı” Ege Üniversitesi Basım Evi, İzmir. Yener, Sabrİ(2001) “Bağlama Öğretim Metodu-II CİLT” Cem Seb Ofset, Ankara. Sarısözen, Muzaffer(1962) “Türk Halk Musikis Usulleri” Resimli Posta Matbaası, Ankara. Özkan, İsmail Hakkı(1987) “Türk Musikisi Nazariyat ve Usulleri” Ötüken Yayınları, İstanbul. Kutluğ, Fırat(2000) “Türk Musikisinde Makamlar” Yapı Kredi Yayınları, İstanbul. Trt THM Repertuar Notaları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri50
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav100
Final Sınavı100
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma15690
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ1444444    
ÖÇ2444444    
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ordu University Rectorate Building ,Cumhuriyet Campus , Center / ORDU / TURKEY • Tel: +90 452 226 52 00