Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
SEÇ4112013232EĞİTİM MÜZİĞİ REPERTUARISeçmeli472
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Teknik çalışmalara uygulama alanı olabilecek, Koroya müzik zevk ve sevgisini verebilecek, Topluma olumlu ve eğitsel değerler katabilecek, Geleneksel söyleme biçiminin yerleştirilip yaygınlaştırılmasına katkıda bulunabilecek; Ülkemiz Ve Dünya Koro Dağarından çeşitli çağ, stil, tarz ve üsluplardan oluşan bir dağarın kazandırılması
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Sabri Yener
Öğrenme Çıktıları
1Çevresi ile de bu alanda etkileşim ve paylaşım içerisindedir
2Benzerlerini kendisi üretir.
3Ses ve çalgı müziklerinden, Türk ve Dünya, çocuk ve gençleri için uygun örneklerden oluşan bir dağara sahip olur.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
İlk ve orta öğretime yönelik genel müzik eğitiminin hedeflerine uygun olarak ders içi ve ders dışı etkinlikler ile, okul içi ve dışındaki tüm müzik etkinliklerin verimliliği çerçevesinde ilk ve orta öğretim müzik programlarında yer alan amaçların öğretmen adayına kazandırılması, geliştirilmesi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Eğitim, Eğitim Müziği ve Dağarı
2Korolarda Dağar
3Tek Dağar
4Karma Dağar
5Karma Dağarlarda, Türkülerin ve Özgün Yapıtların Önemi
6Koro - Toplum - Dağar İlişkileri ve Bütünleşmesinin Önemi
7Dağara alınacak yapıtların seçimi
8Ara Sınav
9Dağara Alınacak Yapıtların, Koronun Teknik Çalışmalarına Uygulama Alanı Olabilmesi
10Dağara Alınacak Yapıtların Eğitsel Değer, ya da Değerler taşıması.
11Dağara Alınacak Yapıtların, Koroya Müzik Zevk ve Sevgisini Verebilecek Nitelikte Olması
12Dağara Alınacak Yapıtların, Topluma Olumlu Katkılarının Olabilmesi
13Dünya Koro Dağarından Seçkin ve Uygun Örnekler
14Müzik Tarihinde Koro Yapıtları,Üslup, Stil,Tarz Açısından Dönemler ve Özellikleri
15Dönemlere Ait Uygun ve Seçkin Örnekler
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Koro ve Eğitimi, Saip Egüz. 2. Uygulama Alanı Olarak, Çeşitli Kaynaklardan Elde Edilen, Ülkemiz Ve Dünya Koro Dağarından Uygun Ve Seçkin Örnekler. Ders Kitabı: Toplu ses eğitimi, Saip Egüz
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri50
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14456
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)60
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ15445455445
ÖÇ24554455445
ÖÇ35554544555
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ordu University Rectorate Building ,Cumhuriyet Campus , Center / ORDU / TURKEY • Tel: +90 452 226 52 00