TR | EN
Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

ÜNYE MESLEK YÜKSEKOKULU - MİMARİ RESTORASYON - ÖnlisansProgram Tanımları
Kuruluş
Mimari Restorasyon bölümü 2016 yılında kurulmuş ve ilk öğrencilerini 2016-2017 eğitim öğretim yılı içerisinde almıştır.
Kazanılan Derece
Restorasyon Teknikeri
Derecenin Düzeyi
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Öğrenciler, MİMARİ RESTORASYON bölümüne Öğrenci Seçme & Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) yaptığı Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı sonucuna göre kabul edilmektedir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
MİMARİ RESTORASYON programında spesifik olarak kullanılan önceki öğrenimle ilgili düzenlemeler yoktur. Ortaöğretim seviyesinde eğitimini tamamlamış olması gerekmektedir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
MİMARİ RESTORASYON lisans programından mezun olarak bu alanda yeterlilik kazanabilmek için, ders planındaki 120 AKTS kredisine sahip olan tüm dersleri başarmak 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olmak gerekmektedir.
Program Profili
MİMARİ RESTORASYON, önlisans programı (Bologna Süreci Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi’nde kısa düzey, TYYÇ’de beşinci düzey), mesleki eğitim ve uygulama ağırlıklı bir önlisans programı olup, özellikle, iş dünyasının ilgili olduğu alan ve düzeyde ihtiyaçlarını karşılamak ve mezunlarına bu alanda istihdama yönelik temel düzeyde bilgi ve pratik uygulama yeterlilikleri kazandırmak için tasarlanmıştır. Programın, “Eğitimde Uluslararası Standart Sınıflandırması (ISCED) 2011" ve “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)”ne göre sınıflandırması ve eğitim alan kodları aşağıda verilmiştir: •ISCED Eğitim Alan Kodu: 21 - Sanat •ISCED Program Yeterlilik Düzeyi: 5, Categorisi (Profili): 55, Alt Categorisi: 554 - Mesleki eğitim ağırlıklı önlisans derecesi •Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Temel Alan Kodu: 21 - Sanat •Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Yeterlilik Türü (profili): Mesleki eğitim ağırlıklı önlisans derecesi
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Böüm mezunları mimari büro, atölye, şantiye ve arkeolojik kazı çalışma alanlarında, kültür ve turizm bakanlığına bağlı birimlerde, müzelerde, rölöve ve anıtlar müdürlüklerinde, konservasyon ve restorasyon merkez laboratuvarları müdürlüklerinde, büyükşehir belediyelerine bağlı KUDEB müdürlüklerinde, ilçe belediyelerine bağlı KUDEB müdürlüklerinde, vakıflar genel müdürlüğüne bağlı bölge müdürlüklerinde görev alabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Bölüm mezunları DGS ile mimarlık, şehir ve bölge planlama, iç mimarlık bölümlerine geçiş yapabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Yazılı Sınav, Proje, Sunum, Ödev
Mezuniyet Koşulları
Bir öğrencinin MİMARİ RESTORASYON programından mezun olabilmesi için, *Genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.00 olması *Eğitim-öğretim programında yer alan tüm zorunlu dersleri başarması *Programda öngörülen diğer tüm çalışmaları başarması *Toplam 120 AKTS kredilik iş yükünü tamamlaması *İlgili Yönetim Kurulunca Mezuniyetine karar verilmiş olması gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Atatürk Mah. Sami Soysal Cad. No:19 Ünye Meslek Yüksekokulu Ünye/Ordu Ögr.Gör.Mehmet Alper YENER
Bölüm Olanakları
Hayat boyu öğrenmenin ve araştırmanın önemini kavrayarak mesleği ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip edebilme, sürekli yenilenme bilincini kazanma ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine (İngilizce) sahip olmak, Edindiği bilgi ve becerileri kullanarak meslekle ilgili alanlarda büro, atölye, şantiye, arkeolojik kazılarda, ören yerlerinde sorunları ele alabilme, belirleyebilme, bilgi toplama, yorumlama, çözüm önerileri geliştirebilme, proje ve onarım yapabilme becerisi kazanmaktır.

Program Çıktıları
1Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulmuştur. Mimari restorasyon alanına özgü kültür, estetik, yöntem, teknik ve malzeme konusunda temel bilgi, beceri ve kavramlara sahiptir.
2Yabancı dil bilir.
3Grup halinde çalışma becerisini geliştirir.
4Sanat ve tasarım alanındaki kendi çalışmalarını değerlendirir.
5Hedef kitlesini tanımlar.Hedef kitle ile ilişki kurar.
6Mimari Restorasyon alanında, uygulamayı ilke ve projelere uygun olarak başarıyla yürütür.
7Temel bilgisayar kullanımı ile çizim, ofis, grafik üretim , yönetim yazılımlarını kullanır.
8Rölöve, restitüsyon önerisi ve restorasyon projeleri üretirken tanımı iyi yapar.Mimari Restorasyona ait sorunların çözümü için gerekli olan verileri tanımlar. Bu tanımları kullanmayı projede ve uygulamada bilinçli bir biçimde yapar.
9İnterdisiplin çalışmada diğer meslek elemanları ile iletişim kurar.
10Sürekli öğrenme ve gelişme içindedir.
11Alanı ile ilgili konuları uzman ya da uzman olmayan kişilere doğru aktarır.
12Sanatsal, kültürel ve etik değerlere sahiptir.
13Restorasyon, konservasyon, rekonstrüksiyon ile ilgili tasarım ve uygulamaları meslekdaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık biçimde somut olarak ifade eder.
14Sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları ile ilgili bilgi ve beceri sahibidir.
15Bürokratik sorunları çözmek için çalışır.
16Öğrenimini aynı alanda bir ileri düzeye yönlendirir.
17En az bir yabancı dil bilir. Alanındaki yabancı yayınları izler. Meslekdaşları ile iletişim kurar.
18Çevresel bilince sahiptir.
19İş sağlığı , iş güvenliği ve çevre koruma bilgi ve bilinç sahibidir.
20İnterdisiplin bir çalışma yapar.Mesleklerarası dayanışmaya önem verir.
21Proje süreçleri içinde yer alır.
22Teknolojik gelişmeleri takip eder.
23Sosyal paylaşım için toplantılar düzenler.
24Iş güvenliği ve işçi sağlığına uyar.
25Restorasyon raporlarını yazar.
26Yüksek zorluktaki bezemeli yüzeylerin projelerini hazırlamada sabır gösterir.
27Grup çalışması gerçekleştirir.
28Projeleri oluşturmada hüner sahibidir.
29Bina cephelerini okuma yeteneği gelişmiştir.
30Rölöve ölçümü yapar.
31Ölçümleri pafta haline getirir.
32Somut , tatbikat detaylarını içeren projeler hazırlar.
33Restitüsyon önerisini hazırlar.
34Restorasyon / rekonstrüksiyon projesi hazırlar.
35Malzeme tanımını, analizini yapar.
36Sahada projeleri tatbik eder.
37''Mimari Restorasyon''alanındaki bilgilerini rapor haline getirir.
38Resmi kurumlarda iş takibini öğrenmiştir.
39Ofis hizmetlerini çekip çevirir.
40Koruma Kurullarındaki projeleri sonuçlandırır.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
0000000000000000000000000000000000000000
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 AIIT1012016778 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ -I Zorunlu 2 0 0 2
2 MR1072016778 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM - I Zorunlu 2 2 0 5
3 YD1012016778 İNGİLİZCE -I Zorunlu 2 0 0 3
4 MR1112016778 MİMARLIK TARİHİ -I Zorunlu 2 0 0 2
5 MR1012016778 RESTORASYON TEKNİKLERİ VE KORUMA KAVRAMLARI Zorunlu 2 0 0 3
6 MR1092016778 RÖLÖVE -I Zorunlu 2 2 0 5
7 MR1052016778 TEKNİK RESİM - I Zorunlu 2 2 0 5
8 TD1012016778 TÜRK DİLİ -I Zorunlu 2 0 0 2
9 MR1032016778 YAPI BİLGİSİ VE YAPI MALZEMESİ-I Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 18 6 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 AIIT1022016778 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ -II Zorunlu 2 0 0 2
2 MR1082016778 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM - II Zorunlu 2 2 0 5
3 YD1022016778 İNGİLİZCE - II Zorunlu 2 0 0 3
4 MR1122016778 MİMARLIK TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 2
5 MR1102016778 RÖLÖVE -II Zorunlu 2 2 0 5
6 MR1022016778 ŞANTİYE VE OFİS ORGANİZASYONU Zorunlu 2 0 0 3
7 MR1062016778 TEKNİK RESİM - II Zorunlu 2 2 0 5
8 TD1022016778 TÜRK DİLİ - II Zorunlu 2 0 0 2
9 MR1042016778 YAPI BİLGİSİ VE YAPI MALZEMESİ-II Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 18 6 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 MR2072016778 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 0 0 5
2 MR2052016778 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM - III Zorunlu 2 2 0 5
3 MR2112016778 MİMARLIK TARİHİ - III Zorunlu 2 0 0 2
4 MR2012016778 RESTORASYON PROJESİ Zorunlu 2 1 0 5
5 SEC2016778_2_1 SEÇMELİ_2_1 Seçmeli - - - 0
6 MR2032016778 ŞEHİRCİLİK -I Zorunlu 2 1 0 5
7 MR2092016778 TARİHİ ÇEVRE KORUMA BİLİNCİ Zorunlu 2 0 0 4
Toplam 12 4 0 26
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 MR2082016778 KÜLTÜREL MİRAS VE ALAN YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 2
2 MR2102016778 MESLEK ETİĞİ Zorunlu 2 0 0 2
3 MR2022016778 MESLEKİ UYGULAMA PROJESİ Zorunlu 2 1 0 5
4 MR2062016778 MİMARLIK TARİHİ - IV Zorunlu 2 0 0 2
5 MR2122016778 MÜZECİLİK Zorunlu 2 0 0 2
6 SEC2016778_2_2 SEÇMELİ_2_2 Seçmeli - - - 0
7 MR2142016778 STAJ Zorunlu 0 0 0 8
8 MR2042016778 ŞEHİRCİLİK - II Zorunlu 2 1 0 5
Toplam 12 2 0 26
 
 
Ordu University Rectorate Building ,Cumhuriyet Campus , Center / ORDU / TURKEY • Tel: +90 452 226 52 00