TR | EN
Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - ZOOTEKNİ - Tezli Yüksek LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Anabilim dalımız 2012-2013 bahar yarıyılında yüksek lisans eğitimi vermek üzere 2012 yılında kurulmuştur.
Kazanılan Derece
Yüksek Lisans
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Zootekni Anabilim Dalı için Lisansüstü programlara başvuru yapacak adaylarda aranan mezuniyet koşulları; Ziraat Fakültelerinin tüm bölümleri, Su Ürünleri Fakültesi, Veterinerlik Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesinden; Biyoloji, Matematik, Kimya, Gıda Mühendisliği, Süt Teknolojisi, Biyomühendislik, Moleküler Biyoloji ve Genetik ile Üniversitelerin İşletme, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümlerinden lisans diplomasına sahip olanlar.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Müfredatta yer alan dersler ve Zootekni Anabilim Dalının faaliyet alanında bulunan bilim dallarından herhangi birisinden alınan dersler bölüm bilim kurulu tarafından değerlendirilerek tanınmaktadır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Öğrenci alınacak bölümlerden lisans diplomasına sahip olmak Yeterli ALES puanını almış olmak Giriş için yeterli puanı almış olmak
Program Profili
Anabilim Dalımızda Ziraat Yüksek Mühendisi ihtiyacının karşılanması amacıyla, çağın gereklerine uygun bilgi ve deneyim ile donatılmış, hayvancılık sektörünün gereksinim duyduğu ulusal ve uluslar arası düzeydeki güncel bilgilere sahip, kamu ve/veya özel kuruluşların talep ettiği bilgi ve deneyim akışını yazılı ve sözlü olarak sağlayabilen, hayvancılıkta uygulanan modern tekniklerin araştırılması, elde edilen sonuçları sektöre kazandırma yeteneğine sahip nitelikli ziraat yüksek mühendisleri yetiştirmektir. Anabilim Dalımızda süt sığırı yetiştiriciliği, besicilik, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, kanatlı hayvan yetiştiriciliği ve arıcılık gibi geneli oluşturan zorunlu dersler ile mezunlarımızın tüm bölgelerde çalışabilmelerine olanak sağlayacak bilgiler verilmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Zootekni Anabilim Dalından mezun olan Ziraat Yüskek Mühendisleri, Tarım Bakanlığı’na Bağlı Tarım il Müdürlükleri’nde, Tarımsal Araştırma Enstitüleri’nde, Ziraat Bankalarında, Yem fabrikalarında, hayvancılık işletmelerinde, yem katkı maddeleri üreten firmalarda, ilaç firmalarında çalışma imkanına sahip olabildikleri gibi kendi işlerini kurma imkanlarına da sahiptirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
YüskesLisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşulu ile lisansüstü (yükseklisans ve doktora) programlarında öğrenim görebilirler
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenciler i tüm derslerden bir ara sınav ve bir de yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna ara sınavın katkısı %40, yılsonu sınavının katkısı ise %60’dır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl/yılsonu sınavından en az 65 puan alma zorunluluğu vardır. Notlar 4’lü sistemle ifade edilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.
Mezuniyet Koşulları
Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden, en az bir seminer veren ve tezini başarıyla tamamlayan öğrenciler ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ ünvanı ile mezun olmaya hak kazanırlar.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Adresi: Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Cumhuriyet Yerleşkesi, 52200 – Ordu. Telefonu: 00 90 452 2345010 Faks: 00 90 452 2346632 Doç.Dr. İsmail Durmuş
Bölüm Olanakları
Bölümde, ekonomik önem taşıyan hayvancılıkta karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yapılmakta ve zootekni alanında nitelikli elemanlar yetiştirilmesi için eğitim-öğretim yapılmaktadır. Bölümde tam zamanlı 5 adet öğretim üyesi görev yapmaktadır. Üzerinde çalışılan başlıca araştırma konuları; Hayvan Yetiştirme ve Islahı, Yemler ve Hayvan Besleme, Biyometri ve Genetik'tir. 1. Bir adet araştırma kümesi 2. Arıcılık ünitesi 3.Kuluçkahane 4.Yem laboratuarı Yapılması planlanan araştırmalar kapsamında alt yapı olanakları sürekli olarak geliştirilmektedir.

Program Çıktıları
1Mezun Öğrenciler bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alabilir
2Mezun Öğrenciler kendi çalışma alanları ile ilgili her türlü uygulamaları yapacak seviyeye gelirler
3Mezun olan öğrenciler bağımsız olarak çalışabilir ve sorumluluk alabilirler.
4Yüksek Lisans ünvanı alan kişiler alanları ile ilgili konularda daha fazla öğrenme yetkinliğine sahip olurlar.
5Öğrenciler mezun oldukları bilim dallarına ait konularda kurum ve kuruluşlarla iletişim ve sosyal yetkinlik açısından yeterli seviyeye ulaşırlar
6Mezun olunan alanla ilgili olarak yeterli yetkinlik kazanılmış olmaktadır
7Mezun oldukları alanlarla ilgili girişimsel bir yapıya sahip olurlar.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1234567
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
0. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ZT605 İSTATİSTİK PAKET PROGRAMLARININ KULLANIMI Zorunlu 2 2 0 0
Toplam 2 2 0 0
 
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ZT625 ANKET DEĞERLENDİRMEDE KULLANILAN İSTATİSTİK YÖNTEMLER Zorunlu 3 0 0 6
2 ZT602 BAL ARISI BİYOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 6
3 ZT604 BAL ARISI HASTALIK VE ZARARLILARI Zorunlu 3 0 0 6
4 ZT618 BİYOKLİMATOLOJİ VE ÇİFTLİK HAYVANLARINDA ADAPTASYON Zorunlu 3 0 0 6
5 ZT620 DENEME PLANLAMA VE VARYANS ANALİZİ Zorunlu 2 2 0 6
6 ZT610 ET VE YUMURTA TAVUKLARININ BESLENMESİ Zorunlu 2 2 0 6
7 ZT612 HAYVAN BESLEMEDE YEM KATKI MADDELERİ Zorunlu 3 0 0 6
8 ZT623 İSTATİSTİKSEL SİMÜLASYON Zorunlu 3 0 0 6
9 ZT617 KÜMESLER VE EKİPMANLAR Zorunlu 3 0 0 6
10 ZT607 PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİK YÖNTEMLER Zorunlu 2 2 0 6
11 ZT619 TAVUKÇULUKTA ÜRETİM TEKNİKLERİ Zorunlu 2 2 0 6
12 ZT600T-16 TEZ DANIŞMANLIĞI Zorunlu 0 1 0 30
13 ZT600-16 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 0 0 30
14 ZT616 YUMURTA BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 2 0 6
Toplam 39 11 0 132
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ZT626-13 BILDIRCIN YETİŞTİRME VE ISLAHI Zorunlu 3 0 0 6
2 BES602(SABE) BİLGİSAYAR DESTEKLİ VERİ ANALİZİ Zorunlu 3 0 0 0
3 ZT624 BİYOİSTATİSTİK VE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI Zorunlu 2 2 0 6
4 ZT628 HAYVAN BARINAKLARINDA İKLİMLENDİRME Zorunlu 3 0 0 6
5 ZT627-13 HAYVANCILIK İŞLETMELERİNİN PROJELENDİRİLMESİ Zorunlu 2 2 0 6
6 ZT608 İLERİ DÜZEY ARAŞTIRMA VE DENEME METODLARI Zorunlu 3 0 0 6
7 ZT621 İSTATİSTİK TESTLER VE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI Zorunlu 3 0 0 6
8 ZT614 KULUÇKACILIK Zorunlu 2 2 0 6
9 ZT611 RASYON HAZIRLAMA TEKNİKLERİ Zorunlu 3 0 0 6
10 ZT600S-16 SEMİNER Zorunlu 0 0 0 18
11 ZT609 SÜT SIĞIRLARININ BESLENMESİ Zorunlu 2 2 0 6
12 ZT613 YEM HİJYENİ VE YEMLERDE BULUNAN BESİNSEL OLMAYAN FAKTÖRLER Zorunlu 3 0 0 6
13 ZT615 YUMURTA TAVUĞU YETİŞTİRME VE ISLAHI Zorunlu 3 0 0 6
Toplam 32 8 0 84
 
 
Ordu University Rectorate Building ,Cumhuriyet Campus , Center / ORDU / TURKEY • Tel: +90 452 226 52 00