TR | EN
Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR - Tezli Yüksek LisansProgram Tanımları
Kuruluş
75850160-104.01.04.01-80318 Sayı ve 16/12/2016 Tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının aldığı kararla Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı kurulmuştur.
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Beden Eğitimi ve Spor alanında bilim uzmanlığı diploması verilir.
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Öğrenci kabul koşulları 1 kasım 2016 tarih ve 29875 sayılı resmi gazetede yayımlanan madde 8 (2)-b maddesinde yer alan kabul koşullarına uygun şekilde yapılacaktır. Önerilen Programa Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ve Eğitim Fakültelerinin Spor Eğitimi ile ilgili alanlarından (Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi, Spor Yöneticiliği gibi Bölüm mezunları) lisans mezunları kabul edilecektir. Ayrıca alan dışından lisans mezunu öğrencilerde hazırlık programı derslerini aldıktan sonra yüksek lisans programına kabul edilebilecektir. Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde esas alınacak puanlar; adayların ALES standart puanının %50’si, lisans genel not ortalamasının %20’si, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat puanının %20’si ve yabancı dil puanının %10’u alınarak hesaplanır. Sıralama sonucuna göre kontenjan sayısı kadar asil aday belirlenir ve enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir. Belirtilen süre içerisinde kayıt yaptırmayan asil adayların yerine listedeki yedek adaylara puan sıralamasına göre kayıt hakkı tanınır. Puanların eşitliği durumunda sırasıyla ALES puanı ve ağırlıklı not ortalaması yüksek olan tercih edilir. Değerlendirme sonuçları enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir ve enstitü müdürlüğünce ilan edilir. Bu değerlendirme koşulları yabancı uyruklu öğrenciler için de geçerlidir. Anabilim dalı tarafından yapılan sınavdan başarılı olmaları gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yüksek lisans programına kayıt yaptıran öğrencinin, daha önce başka bir üniversite veya enstitüden eşdeğer programda almış olduğu derslerin kredisine sayılması hususu ODÜ Lisansüstü Yönetmeliğince belirlenir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
En az 21 kredilik (60 AKTS karşılığı) ders alıp, en az CC derecesiyle geçmiş olmak. 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak. Bir seminer hazırlayıp sunmak. Bir yüksek lisans tezi hazırlayıp jüri önünde sunarak başarılı olmak.
Program Profili
Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi yüksek lisans programının amacı Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı özel ve resmi okullarının çeşitli kademesinde görev yapacak beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin hem konu alan bilgisi hem de öğretmenlik alan bilgisi yönünden kendilerini bilimsel anlamda geliştirmelerine yardımcı olmaktır. Ayrıca, beden eğitimi ve spor kültürünü her alanda geliştirebilmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Yüksek lisans mezunları üniversitelerde akademik kariyerlerine devam etmekte ya da milli eğitimi kurumlarında uzman öğretmen olarak görev almaktadırlar.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Teorik, araştırma ve projeye yönelik değerlendirme yapılmaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Bölümün ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 21 kredilik (60 AKTS karşılığı) ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere alanında yüksek lisans diploması verilir.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet Koşulları
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Doç. Dr. ALPARSLAN İNCE 452-2265249/3911
Bölüm Olanakları
80m2 lik alana sahip Performans Laboratuvarında listedeki ölçüm cihazlarımız mevcuttur. Isokinetic Extremity System Wearable Metabolic System Stability Health Fitness Reaction and Movement Time Panel Glucose and Lactate Analyzer Anaerobic Test System Aerobic test System

Program Çıktıları
1Beden eğitimi ve spor öğretimi alanındaki kavramları doğru kullanabilme
2Beden eğitimi ve sporun tarihsel, felsefi ve bilimsel temellerini anlayabilme
3Beden eğitimi ve spor öğretimi programlarını öğrenme ve öğretme kuram ve yaklaşımlarına dayalı olarak açıklayabilme
4Beden eğitimi ve spor öğretmenliği alanında mevcut problemleri tanımlayabilme ve bu problemlere çözüm önerileri geliştirebilme
5Beden eğitimi ve spor öğretimi alanında ölçme ve değerlendirme yöntemlerini ve özelliklerini açıklayabilme
6Beden eğitimi ve spor öğretimi alanında bilimsel araştırma yöntemleri ve etik unsurları kavrayabilme ve kullanılacak istatistiksel yöntemleri açıklayabilme
7Beden eğitimi ve spor öğretimi alanında yürütülen yurt içi ve yurt dışı bilimsel çalışmaları takip edebilme
8Beden eğitimi ve spor öğretimi alanında bilimsel araştırmalar/yayınlar yapabilme
9Yaşam boyu spor ve alana özgü öğrenme davranışı ve felsefesini kavrayabilme
10Beden eğitimi ve spor alanında okul içi ve okul dışı organizasyonlar gerçekleştirebilme ve bunları yönetebilme
11Beden eğitimi ve spor alanında yetenek seçimi ilkelerini kavrayabilme ve sportif yönlendirme yapabilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1234567891011
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BES609175403 ANTRENMAN BİLGİSİ Zorunlu 3 0 0 6
2 BES605175403 MOTOR GELİŞİMİ Zorunlu 3 0 0 6
3 BES623175403 OLİMPİZM FELSEFESİ VE MODERN OLİMPİYAT OYUNLARI Zorunlu 3 0 0 6
4 BES601175403 SPOR BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 6
5 BES607175403 SPOR FİZYOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 6
6 BES611175403 SPORDA PERFORMANS ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 6
7 BES613175403 SPORDA YETENEK SEÇİMİ VE YÖNLENDİRME Zorunlu 3 0 0 6
8 BES631175403 TEZ ÇALIŞMASI Zorunlu 0 1 0 30
9 BES603175403 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 0 0 30
Toplam 29 1 0 102
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BES602175403 BİLGİSAYAR DESTEKLİ VERİ ANALİZİ Zorunlu 3 0 0 6
2 BES610175403 MÜSABAKA ANALİZİ VE DEĞERLENDİRMESİ Zorunlu 3 0 0 6
3 BES600175403 SEMİNER Zorunlu 0 0 0 18
4 BES606175403 SPOR ANATOMİSİ Zorunlu 3 0 0 6
5 BES616175403 SPOR SOSYOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 6
6 BES618175403 TÜRK SPOR TARİHİ Zorunlu 3 0 0 6
Toplam 15 0 0 48
 
 
Ordu University Rectorate Building ,Cumhuriyet Campus , Center / ORDU / TURKEY • Tel: +90 452 226 52 00