TR | EN
Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

ÜNYE MESLEK YÜKSEKOKULU - ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ - ÖnlisansProgram Tanımları
Kuruluş
Elektronik Teknolojisi programına 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılında ÖSYM tarafından normal yerleştirmeyle 50 öğrenci alınması suretiyle program eğitim vermeye başlamıştır.
Kazanılan Derece
Önlisans
Derecenin Düzeyi
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
1. Lise veya dengi okul diploması, 2. Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)’den yeterli puanın alınmış olması.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Elektronik Teknolojisi Programı'na kayıt yaptırabilmek için orta öğretim mezunu olmak gerekmektedir. Meslek lisesi mezunlarının sınavsız geçiş yapabilmeleri için Yüksek Öğrenim Kurumu'nun belirlediği ortaöğretim programından mezun olmaları gerekmektedir. Belirtilen programlar dışında kalan öğrenciler programa YGS ile yerleştirilebilirler.
Program Profili
Elektronik Teknolojisi Ön lisans Programının amacı ilgili sektörlerin ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip ara eleman yetiştirmektir. Programda kuramsal bilginin yanı sıra, uygulamalı eğitim-öğretim yapılarak öğrencilerin becerilerini geliştirmelerini sağlamaktır. Ayrıca öğrenciler 4. yarıyıl sonlarında 30 işgünü staj yaparak teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı çalışmalarda bulunmaktadırlar. Elektronik mesleğinin uygulamasında, gelişen teknolojilere paralel olarak, bilgisayarın yoğun kullanımı sağlanarak öğrenim gören öğrencilerin sahip olması gereken bilgi ve beceriler verilmektedir. Halihazırda programın öğrenci kontenjanı örgün öğretim 50 öğrenci, ikinci öğretim 50 öğrenci olmak üzere toplamda 100 öğrencidir
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Elektronik ve Otomasyon Bölümü Elektronik Teknolojisi Programından mezun olan Elektronik Teknolojisi Teknikerleri , kamu ve özel sektörde tekniker unvanı ile çeşitli işlerde çalışabilirler. Serbest olarak alanlarında kendi işlerini yapabilecekleri gibi kamu sektöründe çeşitli pozisyonlarda da iş bulma imkanları mevcuttur.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Dikey Geçiş Sınavından geçerli not almaları koşulu ile lisans programlarında öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenciler tüm derslerden bir ara sınav ve birde yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna ara sınavın katkısı %40, yılsonu sınavının katkısı ise %60’dır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl/yılsonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Notlar 4’ lük sistemle ifade edilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC notu alıp ilgili dönemde 2’nin üzerinde not ortalaması sağlayan adaylar ilgili dersi başarmış sayılırlar.
Mezuniyet Koşulları
Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve mesleki staj raporundan geçer not alan öğrenciler ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ TEKNİKERİ ünvanı ile mezun olmaya hak kazanırlar.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Öğr. Gör. Murat Cem BOZKURT e-posta: mcbozkurt@odu.edu.tr Adresi: Sami Soysal Cad. No: 30 Çakırtepe Mevkii Ünye-ORDU Telefonu: 00 90 452 3241063 D:3320 Faks: 00 90 452 3241065 e-posta: unyemyo@odu.edu.tr web: http://umyo.odu.edu.tr
Bölüm Olanakları
Yaklaşık 8100 m2 bir alan içerisinde içinde 4 katlı 5000 m2 kapalı alanı bulunan bina içinde öğrenim yapılmaktadır. Programımız dâhilinde ise; 1 adet elektronik laboratuvarı, 2 adet bilgisayar laboratuvarı, her turlu spor faaliyetlerinin kullanımına açık olan kapalı spor salonu ve okulumuz içerisinde öğrenci yemekhanesi bulunmaktadır.

Program Çıktıları
1Mesleği ile ilgili konularda toplumsal, bilimsel ve ahlaki değerleri gözetme bilincine sahip olmak.
2Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler ve uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek.
3Mevcut bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci algılamak, analiz etmek ve gerektiğinde istenen ihtiyaçları karşılamak üzere temel aygıtları tasarlamak.
4Elektronik teknolojisi alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek.
5Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
6Elektronik teknolojisi alanı ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili problemleri tespit, tanımlama, çözme ve uygun pratik yöntemler ile birlikte simülasyon ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama.
7Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme ile çeşitli bilgi kaynaklarını kullanabilmek.
8Temel Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri teknikerlikte karşılaşılacak sorunların çözümleri için beraber kullanabilmek.
9Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılap Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak.
10Elektronik teknolojisi alanı ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek.
11Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme ile çeşitli bilgi kaynaklarını kullanabilmek.
12Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; bir yabancı dilde yazılmış mesleki dokumanı orta düzeyde anlama bilgisi.
13Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
14Elektronik teknolojisi alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek.
15Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek.
16Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
0000000000000000
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 AİTT1012010776 ATATÜRK İLK. VE İNK. TAR. I Zorunlu 2 0 0 2
2 ELT1012010776 DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ Zorunlu 3 1 0 5
3 ELT1032010776 ELEKTRONİK MES. BİL. VE GÜV. Zorunlu 2 1 0 4
4 ELT1072010776 GENEL MATEMATİK Zorunlu 2 1 0 4
5 ELT1092014776 ÖLÇME TEKNİĞİ Zorunlu 3 1 0 4
6 ELT1052010776 SAYISAL ELEKTRONİK Zorunlu 3 1 0 5
7 SEÇETR101 SEÇMELİ1 Seçmeli - - - 0
8 TD1012010776 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
9 YD1012010776 YABANCI DİL I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 19 5 0 28
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ELT1022010776 ALTERNATİF AKIM DEVRE ANALİZİ Zorunlu 3 1 0 4
2 AITT1022010776 ATATÜRK İLK. VE İNK. TAR. II Zorunlu 2 0 0 2
3 ELT1102010776 BİLGİSAYAR DESTEKLİ DEVRE TASARIMI Zorunlu 2 1 0 3
4 ELT1082010776 ELEKTRONİK I Zorunlu 3 1 0 5
5 ELT1062010776 MESLEK MATEMATİĞİ Zorunlu 2 0 0 2
6 ELT1042010776 SAYISAL TASARIM Zorunlu 3 1 0 4
7 SEÇETR102 SEÇMELİ2 Seçmeli - - - 0
8 ELT2202014776 STAJ I Zorunlu 0 0 0 0
9 TD1022010776 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
10 YD1022010776 YABANCI DİL II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 19 4 0 24
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ELT2052010776 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM Zorunlu 2 1 0 3
2 ELT2012010776 ELEKTRONİK - II Zorunlu 3 1 0 5
3 ELT2092014776 KONTROL SİSTEMLERİ Zorunlu 2 1 0 4
4 ELT2072010776 MİKRO DENETLEYİCİLER Zorunlu 3 1 0 5
5 SEÇETR201 SEÇMELİ3 Seçmeli - - - 0
6 ELT2032014776 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI - I Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 12 4 0 20
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ELT2022010776 ARIZA ANALİZİ Zorunlu 3 1 0 4
2 ELT2102010776 PROGRAMLANABİLİR DENETLEYİCİLER Zorunlu 3 1 0 5
3 ELT2062010776 RADYO TV TEKNOLOJİSİ Zorunlu 3 1 0 4
4 SEÇETR202 SEÇMELİ4 Seçmeli - - - 0
5 ELT2082010776 SENSÖRLER VE DÖNÜŞTÜRÜCÜLER Zorunlu 2 1 0 4
6 ELT2042010776 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI II Zorunlu 2 1 0 4
7 ELT2262014776 STAJ II Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 13 5 0 25
 
 
Ordu University Rectorate Building ,Cumhuriyet Campus , Center / ORDU / TURKEY • Tel: +90 452 226 52 00