TR | EN
Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - TIBBİ BİYOKİMYA - Tezli Yüksek LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı 2010 yılında kurulmuştur. 2011 yılında Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerine Tıbbi Biyokimya dersleri verilmeye başlanılmıştır. İlk yüksek lisans proğramı dersleri 2014 yılında başlamıştır.
Kazanılan Derece
Yüksek lisans, Bilim uzmanlığı
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
ALES puanının 55, yurtdışında öğrenimin tamamlayanlar için denklik belgesi, fakültelerin Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Veterinerlik, Biyoloji, Kimya, Gıda Mühendisliği ve Diyetisyenlik bölümlerinden lisans diplomasına sahip olma koşullarının geçerli olması uygun görülmüştür.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Bölüm kurulu tarafından belirlenir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Alınan derslerde başarılı olmak, seminer ve tez çalışması yapmak.
Program Profili
Tıbbi Biyokimya Anabilim dalında, temel ve klinik biyokimya alanında teorik ve pratik ders ve uygulamalar yapılmaktadır.
Program Profili
Tıbbi Biyokimya Anabilim dalında, temel ve klinik biyokimya alanında teorik ve pratik ders ve uygulamalar yapılmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Yeterli şartları sağlayanlar; Araştırma Görevlisi, Okutman ve Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Bu programı tamamlayan öğrenciler, doktora programına devam etme imkanına sahiptir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her bir yarı yılı dönemi için bir adet ara sınav ve yıl sonu sınavı yapılmaktadır. Tez döneminde yaptığı çalışmalardan başarılı veya başarısız şeklinde değerlendirilmektedir. Dönem başarı notu değerlendirilmesinde ara sınav ağırlığı %40, yıl sonu sınav ağırlığı %60'dır.
Mezuniyet Koşulları
Belirlenen yasal süreler içerisinde alınan derslerde ve tez çalışmasını tamamlanması gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Cumhuriyet Yerleşkesi, Morfoloji Binasıi C Blok, Kat:2 ORDU,Telefon : 0 (452) 226 52 14 Faks : 0 (452) 226 52 28 Anabilim Dalı Başkanı: Prof.Dr.Tevfik NOYAN
Bölüm Olanakları
Anabilim dalımızda 1 profesör ve 2 doçent olmak üzere 3 öğretim üyesi bulunmaktadır. Anabilim Dalımızda lisans ve yüksek lisans faaliyeti yürütülmektedir. Morfoloji binasında bir adet araştırma laboratuvarında ELISA, spektrofotometre, santrifüj, pH metre, hassas terazi, kimyasallar, derin dondurucu ve distile su cihazı bulunmaktadır.

Program Çıktıları
1Temel laboratuvar kuralları ve işleyiç sürecini kavrar
2Biyokimya analiz prensiplerini ve ölçüm sonuçlarını etkileyen faktörleri kavrar
3Temel biyokimyasal metabolik süreçleri kavrar
4Metabolik bozukluklar ve hastalıklardaki biyokimyasal bozuklukları kavrar
5Veri yönetimi, analiz prensipleri, araştırma sonuçlarının yorumlanmasını kavrar
6Bilimsel makale ve tez yazım kurallarını öğrenir
7Çözelti hazırlayabilir
8Laboratuvarda bulunan ölçüm cihazlarını kullanabilme becerisi kazanır
9Temel ve tıbbi biyokimyanın çeşitleri konularıyla ilgili bilimsel çalışma yapabilme yetkinliği kazanır.
10Biyokimyasal analizleri etkileyen faktörlerin ne olduğunu öğrenir
11Metabolik süreçler arasındaki ilişkileri öğrenir
12Kongre, sempozyum ve seminerlere katılarak alanındaki güncel gelişmeleri takip eder
13Biyokimya alanıyla ilgili güncel makale ve basılı yayınları takip etme yetkinliği kazanır

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
12345678910111213
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TBK609/17541 BİYOİSTATİSTİK VE İSTATİSTİK PAKET PROGRAM KULLANIMI Zorunlu 2 2 0 5
2 TBK607 BİYOKİMYASAL ANALİZ PRENSİPLERİ-I Zorunlu 2 2 0 6
3 TBK601 KARBONHİDRAT VE TÜREVLERİNİN YAPI VE FONKSİYONU Zorunlu 2 0 0 4
4 TBK603 LİPİD VE TÜREVLERİN YAPI VE FONKSİYONU Zorunlu 2 0 0 4
5 TBK605/17541 PROTEİN VE TÜREVLERİNİN YAPI VE FONKSİYONU Zorunlu 2 2 0 5
6 SEÇ2013541_1_1 SEÇMELİ DERS GRUBU 1 Seçmeli - - - 0
7 TBK-600.T/17541 TEZ ÇALIŞMASI Zorunlu 0 1 0 30
8 TBK-600-UAD-17541 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 0 0 30
Toplam 18 7 0 84
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TBK613/17541 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Zorunlu 1 2 0 6
2 TBK602/17541 BİYOKİMYASAL ANALİZ PRENSİPLERİ-II Zorunlu 2 2 0 7
3 TBK604/17541 ENZİMLERE GİRİŞ Zorunlu 2 2 0 7
4 TBK-600.S/17541 SEMİNER Zorunlu 0 0 0 16
Toplam 5 6 0 36
 
 
Ordu University Rectorate Building ,Cumhuriyet Campus , Center / ORDU / TURKEY • Tel: +90 452 226 52 00