TR | EN
Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - BİTKİ KORUMA - Tezli Yüksek LisansProgram Tanımları
Kuruluş
2009 yılında kurulmuştur.Bölüm Entomoloji ve Fitopatoloji olmak üzere 2 anabilim dalından oluşmaktadır. 1 Profesör, 1 Doçent, 4 Yardımcı doçent, 4 araştırma görevlisi görev yapmaktadır.
Kazanılan Derece
Ziraat Yüksek Mühendisi
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Bitki Koruma Anabilim Dalı Yüksek Lisans programına öğrenci kabulü ve kayıt şartları için 23.09.2011 tarih ve 28063 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan “Ordu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” uygulanır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim Kurullarında öncel öğrenimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ordu Üniversitesi’nin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Bitki Koruma Anabilim Dalı’nda yüksek lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin 23.09.2011 tarih ve 28063 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan “Ordu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği belirtilen şartları yerine sağlamış olması gerekir.
Program Profili
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlar kamu kuruluşları (ilgili bakanlıklar, DSİ, İl Özel İdareleri, Bankalar) ve özel kuruluşlarda çalışabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenciler tüm derslerden en az bir ara sınav ve bir de yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna ara sınavın katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise %60’dır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.
Mezuniyet Koşulları
Programda mevcut olan derslerden, Seminer, Uzmanlık Alan Dersi ve Tez Yönetimi dersleri zorunludur. Bu derslerin dışında en az 60 AKTS karşılığı ders alıp, almış olduğu derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ unvanı ile mezun olmaya hak kazanırlar.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Doç. Dr. Onur Kolören, Ordu Ünivertesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Ordu (Program ve AKTS Koordinatörü). Tel: (452) 2345010/6262
Bölüm Olanakları
Bölümümüz Fitopatoloji ve Entomoloji bilim dallarından oluşmuş olup, her iki bilim dalının çalışma laboratuvarları vardır.

Program Çıktıları
1Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, Bitki Koruma alanında edinilmiş bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme
2Uzmanlık alanıyla ilgili mevcut ve oluşabilecek sorunları tanımlar ve çözüm üretir.
3Uzmanlık alanıyla ilgili yeterli bilgiye ve teknoloji kullanma becerisine sahip olur.
4Uzmanlık alanıyla ilgili araştırma ve deneysel çalışma becerisi kazanır.
5Bilgi teknolojilerinden yararlanarak uzmanlık alanıyla ilgili yerli ve yabancı kaynaklı bilgiye ulaşır ve kullanır.
6Bitki Koruma ilgili sorunların çözümlenmesi için bilimsel yöntemlerle veri toplayabilme, toplanan verileri toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve yorumlayabilme
7Elde ettiği verileri istatistiksel olarak değerlendirir ve yorumlar
8Araştırma sonuçlarını bilim diliyle yazılı veya sözlü olarak sunabilir.
9Bilimsel bir sonuca ulaşmada farklı disiplinlerle iletişim kurar ve ekip çalışması yapar

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
123456789
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
0. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BK638 BİTKİ ZARARLISI BÖCEKLERİN POPULASYON EKOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 0
2 BK617-10 YABANCI OTLARIN ALTERNATİF KONTROL YÖNTEMLERİ VE BİYOLOJİK MÜCADELE UYGULAMALARI Zorunlu 4 0 0 0
Toplam 7 0 0 0
 
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BK609 BİTKİ PATOJENİ TOPRAK KÖKENLİ FUNGUSLAR Zorunlu 3 0 0 6
2 BK628 ENTOMOPATOJEN NEMATODLAR VE BİYOLOJK MÜCADELEDE KULLANIMLARI Zorunlu 3 0 0 6
3 BK621 GENEL AKAROLOJİ Zorunlu 3 0 0 6
4 BK627 NEMATOLOJİNİN PRENSİPLERİ Zorunlu 3 0 0 6
5 BK600T-16 TEZ DANIŞMANLIĞI Zorunlu 0 1 0 30
6 BK607 TOHUM PATOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 6
7 BK600-16 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 0 0 30
8 BK612 YABANCI OT SİSTEMATİĞİ Zorunlu 3 0 0 6
Toplam 26 1 0 96
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BK636 PARAZİT YABANCI OTLAR Zorunlu 3 0 0 6
2 BK600S-16 SEMİNER Zorunlu 0 0 0 18
3 BK642 TARIM BİLİMLERİNDE BİLGİ KAYNAKLARINDAN YARARLANMA Zorunlu 3 0 0 6
4 BK615 YABANCI OTLAR VE TOKSİK ETKİLERİ Zorunlu 3 0 0 6
5 BK617 YABANCI OTLARIN ALTERNATİF KONTROL YÖNTEMLERİ VE BİYOLOJİK MÜCADELE UYGULAMALARI Zorunlu 3 0 0 6
Toplam 12 0 0 42
 
 
Ordu University Rectorate Building ,Cumhuriyet Campus , Center / ORDU / TURKEY • Tel: +90 452 226 52 00