TR | EN
Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TEMEL EĞİTİM - SINIF ÖĞRETMENLİĞİ - Tezli Yüksek LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde 2015 yılında öğrenci almaya başlamıştır.
Kazanılan Derece
Sınıf Öğretmenliği alanında Yüksek Lisans derecesi
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Toplam yirmi dört krediden az olmamak üzere, açılan dersler ile bir seminer dersi (toplam 60 AKTS) ve tez çalışmasından başarılı olmak gerekmektedir.
Program Profili
Programın amacı Sınıf Öğretmenliği dalında eğitim, öğretim ve üst düzey araştırma yapabilecek bilgi, beceri, tutum ve deneyime sahip, eleştirel düşünebilen, özgüveni yüksek ve alanıyla ilgili yenilikleri ulusal ve uluslararası ölçekte takip edebilecek yeterliliklere sahip uzman bireyler yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlarımız, devlet ya da özel eğitim kurumlarında sınıf öğretmeni unvanı ile çalışabilmektedir. Ayrıca üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademik personel olarak da istihdam edilebilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans Programını başarı ile tamamlayanlar, diğer üniversitelere bağlı Eğitim Bilimleri Enstitülerindeki Sınıf Öğretmenliği Doktora Programlarına veya yakın programların öngörülen koşulları sağlamaları halinde Doktora programlarında öğrenimlerine devam edebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Ayrıntılı bilgi içinOrduÜniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine bakınız
Mezuniyet Koşulları
Programın ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 24 kredilik ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere ilköğretim alanında yüksek lisans diploması verilir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Anabilim Dalı Başkanı : Doç. Dr. Gökhan ÖZSOY
Bölüm Olanakları
Kablosuz Internet erişimi Çalışma odası Derslik

Program Çıktıları
1Sınıf öğretmenliği alanıyla ilgili kavramları uygulama ortamlarına transfer eder, yerinde ve etkili bir şekilde kullanır, aralarındaki ilişkileri açıklar.
2İlkokul ders programlarının alan bilgilerine, kazanımlarına, bu kazanımlara ilişkin içeriklere; bu alan bilgileri ile kazanımlara ve içeriğe en uygun öğretim yöntem ve tekniklerine; ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
3Bilim ve teknoloji okuryazarı olarak bilimsel bilgiye ulaşma, yeni çalışmaları izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
4. Sınıf öğretmenliği alanıyla ilgili temel kaynakları, süreli yayınları, ulusal ve uluslararası örgütlerin eğitim raporlarını izler; yorumlar ve kullanır
5Bilimsel ve mesleki etik değerlerine ve bilincine sahip olur.
6. Okul ve sınıf süreçlerinde karşılaştığı problem durumlarını bilimsel araştırma konusu yapar, tanımlar, uygun araştırma yöntem ve tekniği ile veri toplar, analiz eder, yorumlar, çözüm önerileri geliştirir
7İlkokul öğrencilerinin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını, hazır bulunuşluklarını, çevre olanaklarını ve ders programlarını dikkate alarak öğretme-öğrenme sürecini planlar; eğitim ortamlarını düzenler; eğitim teknolojilerini etkili kullanır; uygun materyaller geliştirir; öğrenme-öğretme strateji, yöntem ve tekniklerini kuramsal temellerine uygun bir şekilde kullanır ve çoklu değerlendirme araçları kullanarak öğrenci kazanımlarını değerlendirir.
8Toplumun ya da okulun sürekli iyileştirilmesi amacıyla kalite yönetimi süreçlerinde yer alır, liderlik eder ya da takım üyesi olarak sorumluluklarını etkin bir şekilde yerine getirir.
9Türkçeyi doğru ve etkili kullanır. En az bir yabancı dili alanındaki bilgileri izleyebilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde bilir.
10Yaşam boyu öğrenme davranışı ve anlayışı kazanır.
11Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirerek Millî Eğitim Bakanlığının düzenlediği hizmet içi eğitim etkinliklerine ek olarak ulusal ve uluslararası düzeyde meslek örgütleri, üniversiteler ve diğer okulların da programlarına ve etkinliklerine katılarak mesleki gelişiminin sürekliliğini sağlar.
12İlkokulun içinde bulunduğu farklı sosyo-kültürel çevrelerde kabul görür; kültürün, sosyal yaşamın ve çevre bilincinin gelişmesi amacıyla çevreye yönelik toplumsal sorumluluk projeleri ve etkinlikler planlar ve uygular

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
123456789101112
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SÖB502 EĞİTİM ARAŞTIRMALARINDA İSTATİSTİK UYGULAMALARI (Z) Zorunlu 3 0 0 5
2 SÖB509 EĞİTİM BİLİMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ Zorunlu 3 0 0 5
3 SÖB501 EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ (Z) Zorunlu 3 0 0 5
4 SÖB506 EĞİTİMDE NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEM VE UYGULAMALARI Zorunlu 3 0 0 5
5 SÖB514 İLKOKUL ÇAĞI ÇOCUKLARINDA ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜKLERİ Zorunlu 3 0 0 5
6 SÖB510 İLKOKUL MATEMATİK EĞİTİMİNDE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR Zorunlu 3 0 0 5
7 SÖB511 İLKOKULDA HAYAT BİLGİSİ VE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ Zorunlu 3 0 0 5
8 SÖB503 İLKOKULDA MATEMATİK EĞİTİMİ (Z) Zorunlu 3 0 0 5
9 SÖB507 İLKOKULDA SANAT VE ESTETİK EĞİTİMİ Zorunlu 3 0 0 5
10 SÖB505 İLKOKUMA YAZMA VE TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR Zorunlu 3 0 0 5
11 SNF308 MATEMATİK ÖĞRETİMİ II. Zorunlu 3 0 0 5
12 SÖB504 ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ (Z) Zorunlu 3 0 0 5
13 SÖB508 PROGRAM GELİŞTİRME VE DEĞERLENDİRME Zorunlu 3 0 0 5
14 SÖB500T-16 TEZ DANIŞMANLIĞI Zorunlu 0 1 0 30
15 SÖB500-16 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 0 0 30
Toplam 47 1 0 125
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SÖB518 HAYAT BİLGİSİ VE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR Zorunlu 3 0 0 5
2 SÖB513 İLKOKULDA FEN EĞİTİMİ Zorunlu 3 0 0 5
3 SÖB516 İLKOKULDA FEN EĞİTİMİNDE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR Zorunlu 3 0 0 5
4 SÖB515 İLKOKULDA ÖĞRETİMİN TASARIMI VE YENİ YAKLAŞIMLAR Zorunlu 3 0 0 5
5 SÖB512 İLKOKUMA YAZMA VE TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR Zorunlu 3 0 0 5
6 SÖB517 ÖĞRENMENİN ÖZDENETİMİ:ÜSTBİLİŞ Zorunlu 3 0 0 5
7 SÖB500S-16 SEMİNER Zorunlu 0 0 0 25
Toplam 18 0 0 55
 
 
Ordu University Rectorate Building ,Cumhuriyet Campus , Center / ORDU / TURKEY • Tel: +90 452 226 52 00