TR | EN
Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - SİNEMA VE TELEVİZYON - Tezli Yüksek LisansProgram Tanımları
Kuruluş
2013-2014 Bahar Yarıyılında öğrenci alınmaya başlanmıştır.
Kuruluş
2013-2014 Bahar Yarıyılında öğrenci alınmaya başlanmıştır.
Kazanılan Derece
Yüksek lisans
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
01.07.1996 tarih ve 22683 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ”nin Öğrenci Kabul kenar başlıklı 2. Maddesinin “… Ancak Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuvarlara öğrenci kabulünde ALES'e girmiş olma koşulu aranmaz.” hükmüne ve Ordu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin yüksek lisans programına başvuru şartlarını düzenleyen 7/a maddesine göre, Güzel Sanatlar alanına yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların Lisans diplomasına sahip olmaları yeterlidir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program Profili
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlar alanda doktora veya sanatta yeterlik programlarına devam edebilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Sinema ve Televizyon lisansüstü programı mezunları alanda doktora veya sanatta yeterlik programlarına devam edebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Mezuniyet Koşulları
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Olanakları

Program Çıktıları
1Sinema ve televizyon alanında genel kültür birikimi oluşturmak
2Temel sanat eğitimi yanında sinema alanında sanat akımları ve tarihi ile ilgili bilgi birikimi sağlamak
3Medya metinlerinin analiz edilmesi konusunda akademik düzeyde vizyon kazandırmak.
4Sosyal bilimlerin çeşitli alanlarında düşünme ve program boyunca edindikleri birikimi kendi uzmanlık alanları olan sinema ve televizyona uyarlama ve gerek duyduğunda araştırma yapabilme becerisi kazandırmak.
5Sinema ve televizyon alanında üst düzeyde kuramsal düşünme ve yorumlama becerisi kazandırmak.
6Kazandığı bilimsel formasyonla sinema ve televizyon alanında karşılaştığı "problemleri" bilimsel bir yaklaşım içinde çözebilme becerisi sağlamak.
7Duygu ve düşüncelerini, akademik bir dil ile bezenmiş “yazılı, sözlü ve görsel metin” oluşturarak ifade etme becerisi kazandırmak.
8Sinema ve televizyon alanında icra edeceği mesleğinde bağımsız çalışabilme ve inisiyatif kullanabilme yetkinliği kazandırmak.
9Sinema ve televizyon alanındaki üretim sürecinde ekip çalışmasına uygun davranma ve çalışma sürecinde koordinasyon sağlayabilme yetkinliği kazandırma

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
123456789
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 STVY520 SİNAMA VE KÜLTÜREL İNCELEMELER Zorunlu 3 0 0 5
2 STVY507 ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ Zorunlu 3 0 0 5
3 STVY509 FİLM VE YENİ MEDYA (Z) Zorunlu 3 0 0 5
4 STVY515 FİLM YAPIM TEKNİKLERİ VE UYGULAMALARI(Z) Zorunlu 3 0 0 5
5 STVY522 MEDYA VE MİTLER Zorunlu 3 0 0 5
6 STVY519 MEDYA VE SİVİL TOPLUM Zorunlu 3 0 0 5
7 STVY501 MEDYA-İLETİŞİM TEORİ VE İNCELEMELERİ (Z) Zorunlu 3 0 0 5
8 STVY517 NİTEL VE NİCEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ(Z) Zorunlu 3 0 0 5
9 STVY518 POLİTİK SİNEMA Zorunlu 3 0 0 5
10 STVY551 SİNEMA ENDÜSTRİSİ Zorunlu 3 0 0 5
11 STVY513 SİNEMA VE KÜRESELLEŞME Zorunlu 3 0 0 5
12 STVY503 SİNEMA VE TELEVİZYONDA ANLATIM YÖNTEMLERİ (Z) Zorunlu 3 0 0 5
13 STVY511 SİNEMA VE TELEVİZYONDA METİNLERARASILIK Zorunlu 3 0 0 5
14 STVY500T-16 TEZ DANIŞMANLIĞI Zorunlu 0 1 0 30
15 STVY500-16 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 0 0 30
Toplam 47 1 0 125
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 STVY506 BELGESEL SİNEMA VE TÜRLERİ(Z) Zorunlu 3 0 0 5
2 STVY502 FİLİM-DİZİ ANALİZİ VE ELEŞTİREL PERSFEKTİF(Z) Zorunlu 3 0 0 5
3 STVY512 FİLM VE DİZİ DRAMATURGİSİ Zorunlu 3 0 0 5
4 STVY510 GÖRÜNTÜ ESTETİĞİ VE KOMPOZİSYON Zorunlu 3 0 0 5
5 STVY530 MEDYA VE PROPAGANDA Zorunlu 3 0 0 5
6 STVY532 REKLAM METİNLERİ ANALİZİ Zorunlu 3 0 0 5
7 STVY526 SAHNE TASARIMINDA SAYISAL MODELLEME TEKNİKLERİ Zorunlu 3 0 0 5
8 STVY500S-16 SEMİNER Zorunlu 0 0 0 5
9 STVY504 SİNEMATOGRAFİ PRENSİPLERİ(Z) Zorunlu 3 0 0 5
10 STVY524 ÜÇ BOYUTLU BİÇİMLENDİRME BİLGİSİ Zorunlu 3 0 0 5
11 STVY516 YENİ MEDYA İNCELEMELERİ Zorunlu 3 0 0 5
12 STVY514 YÖNETMENLER SİNEMASI Zorunlu 3 0 0 5
Toplam 33 0 0 60
 
 
Ordu University Rectorate Building ,Cumhuriyet Campus , Center / ORDU / TURKEY • Tel: +90 452 226 52 00