TR | EN
Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ -Program Tanımları
Kuruluş
Ordu Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü 2013 yılında yüksek lisans bölümüne öğrenci almıştır.
Kazanılan Derece
Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanında yüksek lisans diploması verilir.
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Ordu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin yüksek lisans programına başvuru şartlarını düzenleyen 7/a maddesine göre yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların; a) Lisans diplomasına ve b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES’e eşdeğer sayılan sınavlardan en az 55 ALES puanına eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yönetmeliğin 8. maddesine göre lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olan adaylar ile lisans veya yüksek lisans derecelerini Ordu Üniversitesi dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan adaylar bilimsel hazırlık programına öğrenci olarak kabul edilir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Yönetmeliğin 15. Maddesine göre Tezli yüksek lisans programı toplam 24 krediden az olmamak koşuluyla en az sekiz adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur.
Program Profili
Program sadece Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanındaki ilgili teorik ve uygulamalı bilgilerin öğretimini içermektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Özel Sektör işletmelerinde, sendikalarda, kamuda çalışma yaşamını düzenleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çalışma ve İŞKUR Müdürlükleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı gibi kurumlarda, ILO ve AB gibi uluslararası kurum ve kuruluşlarda istihdam edilmeleri beklenmektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri yüksek lisans programını başarılı ile tamamlayan öğrenciler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bilimi alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında doktora programlarına başvuru yapabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Sınavlarda 100 üzerinden 65 ve üstü not alan öğrenciler başarılıdır.Her öğrenci, kayıt yaptırdığı yarıyıla ilişkin derslerin, uygulamaların ve diğer çalışmaların en az %70’ine katılmak zorundadır. Bu zorunluluğu yerine getirmeyen öğrenciler, ilgili dersin final sınavına alınmazlar. Öğrenciler bir defa herhangi bir derse devam zorunluluğunu yerine getirirse, dersin tekrar alınması halinde yeniden devam şartı aranmaz. Ders notu belirlenirken, öğrencinin ara sınav ve final sınavı performansının yanı sıra, proje veya kısa ödev performansı da dikkate alınır. Sınavlar enstitü tarafından düzenlenir ve uygulanır.
Mezuniyet Koşulları
Tezli yüksek lisans programından yüksek lisans derecesi alabilmek için adayların en az sekiz adet ders, bir seminer dersi ile tez çalışmasını başarıyla tamamlaması gerekmektedir. Tezli yüksek lisans programının toplam iş yükü 120 AKTS’dir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı: Doç. Dr.Gürol ÖZCÜRE AKTS / DS Koordinatörü: Doç. Dr. Gürol ÖZCÜRE İletişim Adresi: Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Gölevi mevki, No:303 52300 Ünye/ORDU Tel: 0452 3238255/3232493 Fax: 0452 3238256
Bölüm Olanakları
Bölümümüz Ünye İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi'nin olanaklarından faydalanabilmektedir. Fakültemiz içerisinde idare binası, sosyal tesisler (Konferans salonu, mutfak, yemekhane, öğrenci kantini) ve içinde derslikler ile öğretim elemanı bürolarının bulunduğu hizmet binasından oluşmaktadır. Konferans salonu 250 kişi kapasiteli olup, her türlü etkinliğe cevap verebilecek niteliktedir. Derslik binasının içinde 14 adet dershane, 1 adet bilgisayar laboratuarı, 1 kütüphane ve okuma salonu bulunmaktadır. Yerleşke, deniz ve devlet sahil yolu kenarında konumlanmış olup içinde ayrıca amfi tiyatro, voleybol ve basketbol sahaları ile oturma alanları mevcut bulunmaktadır. Fakültemiz Ünye’ye 5 km mesafede olup, gerek Ordu, gerekse Samsun yönüne ulaşım düzenli olarak işlemektedir. Ayrıca üniversitemizde çeşitli kulüpler bulunmaktadır. Öğrenci ilgi alanı doğrultusunda bunlara yönlenebilmektedir. Çeşitli konularda düzenlenen sempozyum, kongre ve paneller ile fakültemize davet edilen konuşmacılar aracılığıyla, öğrencilerimizin aldıkları teorik bilginin yanı sıra uygulamayı da yakından takip edebilmeleri sağlanmaktadır.

Program Çıktıları
1Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkilerinin temel kavramlarını tanımlayabilecekler ve yorumlayabileceklerdir.
2Üretim ilişkileri içinde işçi ve işveren kesimlerinin rollerini kavrayabileceklerdir.
3İşçi ve işverenin hak ve yükümlülüklerini kavrayabilecekler ve Yargıtay kararlarını tartışabileceklerdir.
4İş Hukukunun kavramlarını tanımlayabilecekler ve İş Kanununu yorumlayabileceklerdir.
5Sosyal Güvenlik Hukukunun kavramlarını tanımlayıp tartışabileceklerdir.
6Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılım sürecinde sendikacılık, istihdam ve iş piyasaları konusunda değerlendirme yapabileceklerdir.
7Farklı paydaş kesimler tarafından (işveren, işçi, devlet, sendika ve toplum vb.) ücrete atfedilen değeri kavrayabileceklerdir.
8Türkiye'nin sosyal yapısını değerlendirip tartışabileceklerdir.
9Emek piyasasında yaşanan değişimleri sendikacılık ve toplu pazarlığın gelişimiyle ilişkilendirebileceklerdir.
10Sosyal güvenlik sistemini yorumlayıp Sosyal güvenlik reformunu tartışabileceklerdir.
11Ücret ile verim arasındaki ilişkiyi tartışarak, ödenmesi gereken ücret üzerine sonuç çıkarabileceklerdir.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1234567891011
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 CEK513 AB İSTİHDAM VE SOSYAL POLİTİKASINA TÜRKİYE’NİN UYUMU (SEÇMELİ) Zorunlu 3 0 0 5
2 CEK503 ÇALIŞMA EKONOMİSİ TEORİSİ Zorunlu 3 0 0 5
3 CEK527 ÇALIŞMA YAŞAMI VE KADINLAR Zorunlu 3 0 0 5
4 CEK507 ENDÜSTRİ VE ÖRGÜT PSİKOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 5
5 CEK505 İŞ HUKUKU İÇTİHATLARI Zorunlu 3 0 0 5
6 CEK501 SOSYAL BİLİMLERDE YÖNTEM Zorunlu 3 0 0 5
7 CEK521 TARIMSAL DÖNÜŞÜM VE EMEK SÜREÇLERİ Zorunlu 3 0 0 5
8 CEK600T-16 TEZ DANIŞMANLIĞI Zorunlu 0 1 0 30
9 CEK600-16 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 0 0 30
Toplam 29 1 0 95
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 CEK600S-16 SEMİNER Zorunlu 0 0 0 25
2 CEK502 SOSYAL GÜVENLİK TEORİSİ VE HUKUKU (ZORUNLU) Zorunlu 3 0 0 5
3 CEK504 SOSYAL POLİTİKADA GÜNCEL SORUNLAR (ZORUNLU) Zorunlu 3 0 0 5
Toplam 6 0 0 35
 
 
Ordu University Rectorate Building ,Cumhuriyet Campus , Center / ORDU / TURKEY • Tel: +90 452 226 52 00