TR | EN
Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TEMEL İSLAM BİLİMLERİ - Tezli Yüksek LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı yüksek lisans programı Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 16.12.2016 tarih ve 80318 sayılı kararıyla açılmıştır.
Kazanılan Derece
Yüksek Lisans
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
İlahiyat Fakültesi veya İslami İlimler Fakültesi mezunu olmak.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Bölüm kurulu tarafından belirlenir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Alınan derslerde başarılı olmak, seminer ve tez çalışması yapmak.
Program Profili
Tefsir Bilim Dalı, Hadis Bilim Dalı, Kelam Bilim Dalı, İslam Hukuku Bilim Dalı, Tasavvuf Bilim Dalı, Arap Dili ve Belagatı Bilim Dilı yer almaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Alanında akademik olarak ilerleyebilir ve Kamu Kurumlarında çalışabilir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Bu programı başarıyla tamamlayıp diploma almaya hak kazanan öğrenciler, doktora programlarına devam edebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için bir ara sınav veya bu sınavın yerine geçecek ödev, araştırma, proje, makale çalışmalarının %40 ile dönem sonu sınavı veya yerine geçecek olan ödev, araştırma, proje, makale çalışmalarının %60'ı ölçme değerlendirme kriteri olarak uygulanmaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az 21 ulusal kredi, en az yedi adet ders ile bir seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisini tamamlayıp tezini yazılı olarak sunup, jüri önünde savunup başarılı olan öğrencilere TEMEL İSLAM BİLİMLERİ alanında yüksek lisans diploması verilir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Ordu Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Cumhuriyet Yerleşkesi, 52200 Altınordu/ORDU
Bölüm Olanakları
Temel İslam Bilimleri Bölümü, İlahiyat Fakültesi binasının 1. katında eğitim öğretime devam etmekte olup, bölümde 1 profesör, 1 doçent, 4 yardımcı doçent kadrosunda öğretim üyesi bulunmaktadır.

Program Çıktıları
1İlahiyat alanında Lisans düzeyindeki yeterliliklere dayalı olarak Temel İslam Bilimleri alanındaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme.
2Kaynak dillerdeki (Arapça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3Temel İslam Bilimleri alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi ve farklı disiplinlerle ortak çalışmalar yürütme alışkanlığı kazanabilme.
4Temel İslam Bilimleri alanında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerini kullanmayı öğrenebilme, alanla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgilere belli düzeyde sahip olabilme.
5Alana ait sorunları tespit edebilme.
6Temel İslam Bilimleri alanıyla ilgili Yüksek Lisans düzeyinde uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütme becerisi kazanabilme.
7İlahiyat alanında kazanılan lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak Temel İslam Bilimleri alanındaki kaynakları bağımsız olarak kullanma alışkanlığı elde edebilme.
8Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve müteâkiben yorumlayabilme.
9Alana ait terminolojiyi olabildiğince anlama ve doğru kullanabilme.
10Temel İslam Bilimleri alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirme, yorumlama ve yeni bilgiler üretme becerisi kazanabilme.
11Temel İslam Bilimleri alanında edindiği Yüksek Lisans düzeyindeki bilgileri toplumun eğitim, kültür ve sanat seviyesinin yükseltilmesi yönünde nasıl kullanması gerektiğini öğrenebilme.
12Nihâi aşamada yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
13Temel İslam Bilimleri alanında edindiği Yüksek Lisans düzeyindeki bilgileri kullanabilme.
14Temel İslam Bilimleri alanında edindiği Yüksek Lisans uzmanlık düzeyindeki bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme yetisi kazanabilme.
15Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme.
16Temel İslam Bilimleri alanındaki güncel çalışmaları ve yürütülen projeleri, nicel ve nitel verilerle desteklemeyi öğrenebilme.
17Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme; gerektiğinde yeni oluşumlara uyarlayabilme.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1234567891011121314151617
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TİB653 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Zorunlu 3 0 0 5
2 TİB514 GARİBU'L-KUR'AN VE TEFSİRDEKİ ÖNEMİ Zorunlu 3 0 0 5
3 TİB550 İSLAM HUKUKU METİNLERİ Zorunlu 3 0 0 5
4 TİB547 İSLAM HUKUKUNUN GENEL ESASLARI VE BÖLÜMLERİ Zorunlu 3 0 0 5
5 TİB592 İSLAM MEZHEPLERİ METODOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 5
6 TİB577 KELAM İLMİNİN GELİŞİM SÜRECİ Zorunlu 3 0 0 5
7 TİB636 KLASİK MODERN ARAPÇA METİNLERDE İ'RAB Zorunlu 3 0 0 5
8 TİB504 KONULU MEAL/TEFSİR DERSLERİ 1 Zorunlu 3 0 0 5
9 TİB503 KUR'AN KISSALARI Zorunlu 3 0 0 5
10 TİB502 KUR'AN TARİHİ Zorunlu 3 0 0 5
11 TİB637 KUR'AN TEFSİRLERİNDE DİL/SARF NAHİV İLMİ ÖZELLİKLERİ Zorunlu 3 0 0 5
12 TİB620 TASAVVUFUN DOĞUŞU VE TARİHİ GELİŞİMİ Zorunlu 3 0 0 5
13 TİB501 TEFSİR METİNLERİ Zorunlu 3 0 0 5
14 TİB652-16 TEZ YÖNETİMİ Zorunlu 0 1 0 30
15 TİB601-16 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 0 0 30
Toplam 47 1 0 125
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TİB633 ARAPÇA EDEBİ METİNLER Zorunlu 3 0 0 5
2 TİB551 FIKIH USULÜ Zorunlu 3 0 0 5
3 TİB634 GÜNCEL ARAPÇA METİNLER Zorunlu 3 0 0 5
4 TİB575 KELAM TARİHİ Zorunlu 3 0 0 5
5 TİB507 KLASİK TEFSİR METİNLERİ Zorunlu 3 0 0 5
6 TİB509 KONULU MEAL/TEFSİR DERSLERİ II Zorunlu 3 0 0 5
7 TİB651-16 SEMİNER Zorunlu 0 0 0 25
8 TİB612 TASAVVUF HAREKETLERİ Zorunlu 3 0 0 5
9 TİB614 TASAVVUFUN TARTIŞMALI KONULARI Zorunlu 3 0 0 5
10 TİB611 TASAVVUFUN TEMEL KAYNAKLARI Zorunlu 3 0 0 5
11 TİB505 TESFİR USULÜ VE TARİHİ 1 Zorunlu 3 0 0 5
Toplam 30 0 0 75
 
 
Ordu University Rectorate Building ,Cumhuriyet Campus , Center / ORDU / TURKEY • Tel: +90 452 226 52 00