TR | EN
Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - GRAFİK TASARIMI - Tezli Yüksek LisansProgram Tanımları
Kuruluş
2016-2017 Güz yarıyılında öğrenci alınmaya başlanmıştır.
Kazanılan Derece
Yüksek Lisans
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yüksek lisans programlarına başvuracak adayların; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES’e eşdeğer sayılan sınavlardan en az 55 ALES puanına eşdeğer bir puan almış olmaları gerekmektedir. Güzel sanatlar alanı mezunlarından, başvurularında ALES’e girme koşulu aranmaz.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Lisans programını başarıyla tamamlayıp gerekli şartları sağlayan her öğrenci bu programa geçiş yapmaya hak kazanabilir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Mezunlar alanda doktora veya sanatta yeterlik programlarına devam edebilirler.
Program Profili
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlar alanda doktora veya sanatta yeterlik programlarına devam edebilirler. Aynı zamanda sektörel olarak ajans v.b. yerlerde Grafik Tasarımın geniş iş olanaklarından faydalanabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Grafik Tasarımı ASD mezunları alanda doktora veya sanatta yeterlik programlarına devam edebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Ara sınav %40 yarıyıl sonu final sınavı %60 olarak değerlendirilmektedir.
Mezuniyet Koşulları
Öğrencinin toplam 24 krediden az olmamak koşuluyla en az sekiz adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasını en az 3 yarıyıl en fazla 6 yarıyılda başarılı olarak tamamlaması gerekmektedir
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Yrd.Doç.Dr. Adem YÜCEL: Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Cumhuriyet Yerleşkesi 52200 ORDU ademyucel@odu.edu.tr
Bölüm Olanakları
Grafik Tasarımı Bölümü tam donanımlı atölyelerden oluşmaktadır. Grafik Atölye - Mac Labratuvarı - PC Labratuvarı - Fotoğraf Atölye - Baskı Atölye -Temel Tasarım -Desen Atölye olmak üzere toplamda 7 adet atölye ve 1 adet dersliği bulunmaktadır.

Program Çıktıları
1Programlanmış program; Grafik sanatlar alanında bilimsel ve sanatsal çalışmalar yapmak için bilimsel yetkinliğe sahip çok uluslu insanlar yetiştirmek.
2Açılacağı düşünülen Anaasanat Dalı Yüksek Lisans Programının temel amacı nitelikli, vizyoner, yapıcı, yaratıcı, bilimsel ve eleştirel düşünen akademisyen yetiştirmektir.
3Sosyal Bilimler Enstitüsünde faaliyet gösterecek olan Anasanat Dalı, kendisini geliştirmek isteyenlere ve lisansüstü düzeyde verilen eğitimle akademisyenlere hizmet edecektir.
4Genç araştırmacılar hem grafik tasarım alanında hem de diğer görsel ve plastik sanatlarda atölye ve kuramsal düzeyde çalışabilirler.
5Yüksek Lisans programı kapsamında tanıtılan sergiler ve yayınların ulusal ve uluslar arası düzeyde sanata katkısı teşvik edilmektedir.
6Makale, tez gibi bilimsel yazıları yazabilme kabiliyeti kazandırılarak bilimsel alanda yeterlilik kazanması sağlanmaktadır.
7Grafik Tasarım Bölümü'nün ana amacı, nitelikli, vizyoner, yapıcı, yaratıcı, bilimsel ve eleştirel düşünebilen grafik tasarımcıları ve akademik personeli kendi fakülteleri ve diğer fakültelerinde yetiştirmektir.
8Disiplinler arası ortak çalışabilme, Sanat ve tasarım çözümlemelerinde sürekli bilgilenme, toplumsal ve teknolojik gelişmeleri izleme ve alanındaki yeni araştırma konularına çağdaş yaklaşım önerme becerileri kazanırlar.
9Verimli proje konuları seçebilme, projelerin takibini yapabilme, yorum, eleştiri, değerlendirme yapabilme, kaynak araştırabilme becerisi kazanır.
10Grafik sanatı ve sorunları hakkında tartışabilir ve çözüm önerileri getirebilir.
11Disiplinler arası ortak çalışabilme, Sanat ve tasarım çözümlemelerinde sürekli bilgilenme, toplumsal ve teknolojik gelişmeleri izleme ve alanındaki yeni araştırma konularına çağdaş yaklaşım önerme becerileri kazanırlar.
12Eleştirel düşünceyi ön planda tutarak analiz yapabilme ve problemlere çözüm önerileri getirebilme, farklı disiplinlerden yararlanarak evrensel anlamda değeri olan eserler ortaya koyabilme becerisi kazanır.
13Grafik Tasarımı Yüksek Lisansı öğrencisi tezini teslim ettiğinde akademik yolda yeterliliğini kazanmış olmaktadır.
14Grafik Tasarımı Yüksek Lisansı öğrencisi ilerlediği alanda uzmanlaşması gerektiği bilincine varmaktadır.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1234567891011121314
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 GRAY503 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 5
2 GRAY505 DENEYSEL TİPOGRAFİ Zorunlu 3 0 0 5
3 GRAY501 GRAFİK ATÖLYE PROJE I Zorunlu 3 0 0 5
4 GRAY511 MEKAN GRAFİĞİ UYGULAMALARI Zorunlu 3 0 0 5
5 GRAY515 REKLAM ANALİZİ Zorunlu 3 0 0 5
6 GRAY507 TASARIM ESTETİĞİ Zorunlu 3 0 0 5
7 GRAY500T-16 TEZ YÖNETİMİ Zorunlu 0 1 0 30
8 GRAY500-16 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 0 0 30
Toplam 26 1 0 90
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 GRAY512 BASKI TEKNİKLERİ Zorunlu 3 0 0 5
2 GRAY502 GRAFİK TASARIM ATÖLYE II Zorunlu 3 0 0 5
3 GRAY508 METİN ÇÖZÜMLEME Zorunlu 3 0 0 5
4 GRAY514 REKLAM GRAFİĞİ Zorunlu 3 0 0 5
5 GRAY500S-16 SEMİNER Zorunlu 0 0 0 25
Toplam 12 0 0 45
 
 
Ordu University Rectorate Building ,Cumhuriyet Campus , Center / ORDU / TURKEY • Tel: +90 452 226 52 00