TR | EN
Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI - Tezli Yüksek LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 2008 yılında Yüksek Lisans Programı açmış ve aynı yıl öğrenci almaya başlamıştır.
Kazanılan Derece
Yüksek Lisans, Bilim uzmanlığı
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Türk Dili ve Edebiyatı, Türkçe Öğretmenliği ve Çağdaş Türk Lehçeleri alanlarında lisans mezunu olmak.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Bölüm kurulu tarafından belirlenir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Alınan derslerde başarılı olmak, seminer ve tez çalışması yapmak.
Program Profili
Progam içerisinde; Eski Türk Dili, Yeni Türk Dili, Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı ve Çağdaş Türk Lehçeleri Bilim Dalları yer almaktadır. 2013 Güz Yarıyılı öğrenimine devam eden itibarıyla 75 öğrenci bulunmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Araştırma görevliliği.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Bu programı tamamlayan öğrenciler, doktora programına devam etme imkanına sahiptir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Ödev, seminer ve yazılı sınav. Arasınav: %40, Final Sınavı:%60
Mezuniyet Koşulları
Alınan derslerde ve tez çalışmasında başarılı olmak.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Ordu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ORDU
Bölüm Olanakları
Bölümde beş bilim dalında yüksek lisans faaliyeti yürütülmektedir. 4 Doçent, 3 Yardımcı Doçent Öğretim üyesi bulunmaktadır.

Program Çıktıları
1Türk Dili ve Edebiyatının Lisansüstü öğretim gördüğü sahasında detaylı bilgi sahibi olur.
2Sahası ile ilgili meselelerde bilimsel tahlil ve tespit becerisi gelişir.
3Sahasında bilimsel araştırma ve bu araştırmaların sonucunu bilimsel olarak ifade etme becerisi gelişir.
4Sahasına ait bilgilere ulaşma tekniklerini öğrenir.
5Sahip olduğu bilgi birikimi ve deneyimlerini başkalarına aktarabilir.
6Sahası ile ilgili metinleri anlama, yorumlama ve elde ettiklerini ifade etme becerisi gelişir.
7Bilgi ve düşüncelerini sözlü ve yazılı olarak etkili bir biçimde ifade edebilir ve bu sayede resmî ve özel sahalardaki girişimlerinde başarılı olma kapasitesini artırır.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1234567
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TDE672 AŞIKLIK GELENEĞİ VE TÜRK SAZ ŞİİRİ Zorunlu 3 0 0 5
2 TDE692 BİLİMSEL ETİK VE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 5
3 TDE650 CUMHURİYET DEVRİ HİKAYE VE ROMAN ( 1923-1960 ) Zorunlu 2 0 0 5
4 TDE640 CUMHURİYET DEVRİ TÜRK ŞİİRİ (1923-1960) Zorunlu 3 0 0 5
5 TDE604 ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ Zorunlu 3 0 0 0
6 TDE624 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA MANZUM TÜRLER Zorunlu 4 0 0 5
7 TDE628 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA MAZMUNLAR Zorunlu 3 0 0 5
8 TDE632 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA NAZIM ŞEKİLLERİ Zorunlu 2 0 0 5
9 TDE622 ESKİ TÜRK EDEBİYATININ KAYNAKLARI Zorunlu 4 0 0 5
10 TDE602 ESKİ UYGUR TÜRKÇESİ Zorunlu 3 0 0 5
11 TDE680 HALK BİLİMİ DERLEME VE ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Zorunlu 2 0 0 5
12 TDE654 KARŞILAŞTIRMALI TÜRK LEHÇELERİ VE METİN AKTARMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 5
13 TDE648 MODERN TÜRK EDEBİYATINDA ELEŞTİRİ ( 1923-1960 ) Zorunlu 2 0 0 5
14 TDE600T-16 TEZ YÖNETİMİ Zorunlu 0 1 0 30
15 TDE608 TÜRK DİLİNİN KAYNAKLARI Zorunlu 3 0 0 5
16 TDE616 TÜRKÇENİN SÖZ VARLIĞI Zorunlu 3 0 0 5
17 TDE600-16 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 0 0 30
18 TDE635 YENİ TÜRK EDEBİYATININ GELİŞME EVRELERİ Zorunlu 3 0 0 5
Toplam 54 1 0 135
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TDE633 ARUZ VEZNİ Zorunlu 3 0 0 5
2 TDE650 CUMHURİYET DEVRİ HİKAYE VE ROMAN ( 1923-1960 ) Zorunlu 2 0 0 5
3 TDE679 DİNİ-TASAVVUFİ HALK EDEBİYATI ŞİİRİNDE MUHTEVA Zorunlu 2 0 0 5
4 TDE627 EDEBİ SANATLAR Zorunlu 3 0 0 5
5 TDE605 HAREZM-KIPÇAK TÜRKÇESİ Zorunlu 3 0 0 5
6 TDE603 KARAHANLI TÜRKÇESİ Zorunlu 3 0 0 5
7 TDE629 MEVLEVİ EDEBİYATI Zorunlu 3 0 0 5
8 TDE621 OSMANLI TÜRKÇESİ METİNLERİ Zorunlu 4 0 0 5
9 TDE600S-16 SEMİNER Zorunlu 0 0 0 25
10 TDE609 TÜRK DİLİNİN GELİŞME ve SADELEŞME EVRELERİ Zorunlu 3 0 0 5
11 TDE671 TÜRK HALK EDEBİYATININ KAYNAKLARI Zorunlu 3 0 0 5
12 TDE611 TÜRKİYE TÜRKÇESİ SES BİLGİSİ Zorunlu 3 0 0 5
13 TDE635 YENİ TÜRK EDEBİYATININ GELİŞME EVRELERİ Zorunlu 3 0 0 5
14 TDE637 YENİ TÜRK EDEBİYATININ TEMEL METİNLERİ Zorunlu 3 0 0 5
Toplam 38 0 0 90
 
 
Ordu University Rectorate Building ,Cumhuriyet Campus , Center / ORDU / TURKEY • Tel: +90 452 226 52 00