TR | EN
Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - GIDA MÜHENDİSLİĞİ - Tezli Yüksek LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Ziraat Fakültesi’nin Gıda Bilimi ve Teknolojisi Bölümü olarak 1992 yılında kurulan bölümümüzün ismi 2004 yılında Gıda Mühendisliği olarak değiştirilmiştir. Bölümümüz lisans öğrenimine 2011-2012 öğretim yılında ek yerleştirmeyle alınan 31 öğrenci ile başlamıştır. Bölümümüzde 2012-2013 öğretim yılı itibariyle Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile ortak yüksek lisans programı açılmış ve öğrenci kabul edilmeye başlanmıştır.
Kazanılan Derece
Tezli yüksek lisans programında, Ordu Üniversitesi lisansüstü eğitim öğretim yönetmeliğinde belirtildiği gibi toplam 24 krediden az olmamak koşuluyla en az sekiz adet ders (60AKTS), bir seminer dersi ve tez çalışmasını (60AKTS ) başarıyla tamamlayan öğrenciler Gıda Yüksek Mühendisi derecesini alırlar.
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Gıda Mühendisliği anabilim Dalında tezli yüksek lisans öğretim programına Gıda Mühendisliği Lisans diplomasına sahip olan adaylar ile Gıda Mühendisliği Akademik Kurulu'nun uygun gördüğü Gıda Mühendisliği Lisans diploması dışındaki bir lisans diplomasına sahip adaylar da kabul edilirler. Adayların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 55 standart puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES’e eşdeğer sayılan sınavlardan en az 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Bir adayın başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %20’si, yazılı sınav notunun %20’si ve yabancı dil puanının %10 ‘u toplamıdır. Adayların yazılı notunun 100 üzerinden en az 50, başarı düzey notunun da en az 60 olması gerekir. Bu taban puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak, ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş Ordu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde açıklandığı şekilde yürütülür.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program toplam 24 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az sekiz adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 65 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Programın süresi 4 dönemdir. Bu süre içerisinde tezini tamamlayan öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.
Program Profili
Gıda Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı altında tek Anabilim Dalı bulunmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı tezli yüksek lisans mezunları; gıda endüstrisinin tüm dallarında ve çeşitli kamu kuruluşlarında, gıda maddelerinin üretim planlaması ve proses tasarımında, üretimi, işlenmesi, korunması, kalite kontrolü ve pazarlanması alanlarında görev almaktadırlar.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için ölçme ve değerlendirme şekli “ders öğretim planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet için öğrencinin Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı programının öngördüğü bütün dersleri başarmış, tezini başarıyla yapıp, jüri önünde savunmuş ve H. Ü. Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilen tüm hususları yerine getirmiş olması gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı: Doç. Dr. Zekai TARAKÇI Tel : +90 452 2265226 E-mail: zetarakci@yahoo.com Adres: Ordu Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü Cumhuriyet Mahallesi 52200 Merkez/ Ordu, TÜRKİYE Tel : +90 452 2265226 Fax : +90 452 234 66 32
Bölüm Olanakları

Program Çıktıları
1Lisans yeterliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alandan geldikten sonra Gıda Mühendisliği bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek
2Gıda Mühendisliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek.
3Gıda Mühendisliği alanındaki bir sorun veya öngörülemeyen karmaşık bir durum için, bağımsız çalışarak ve sorumluluk alarak stratejik çözümler üretebilmek.
4Gıda mühendisliği alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilmek.
5Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme.
6Hayat boyu öğrenmenin gerekliliğini anlama ve bunu gerçekleştirme yeteneğine sahip olma.
7Gıda Mühendisliği Alanı ile ilgili konularda strateji ve uygulama planları geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilmek.
8Gıda Mühendisliği alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetmek.
9Gıda Mühendisliği alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavrayabilmek, yeni bilgiler oluşturabilmek ve uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek.
10Yeni Program Çıktısı
11Yeni Program Çıktısı
12Yeni Program Çıktısı
13Yeni Program Çıktısı
14Yeni Program Çıktısı
15Yeni Program Çıktısı
16Yeni Program Çıktısı
17Yeni Program Çıktısı

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1234567891011121314151617
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FGM624-15 DOĞAL GIDA ANTİOKSİDANTLARI Zorunlu 3 0 0 6
2 FGM630-18 FONKSİYONEL GIDA BİLEŞENLERİ Zorunlu 3 0 0 6
3 FGM627 GIDA MÜHENDİSLİĞİNDE EĞİTİM VE ETİK Zorunlu 3 0 0 6
4 FGM609 GIDALARIN MİKRODALGAYLA İŞLENMESİ Zorunlu 3 0 0 6
5 FGM610 İLERİ GIDA BİYOKİMYASI Zorunlu 3 0 0 6
6 FGM629-18 LİPİD KİMYASI Zorunlu 3 0 0 6
7 FGM625-15 PROTEİN KİMYASI Zorunlu 3 0 0 6
8 FGM613 PROTEİN SAFLAŞTIRMA Zorunlu 3 0 0 6
9 FGM619 SÜT KİMYASI VE BİYOKİMYASI Zorunlu 3 0 0 6
10 FGM600T-16 TEZ DANIŞMANLIĞI Zorunlu 0 1 0 30
11 FGM600-16 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 0 0 30
Toplam 35 1 0 114
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FGM602 DENEME PLANLARI VE VERİ ANALİZ YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 6
2 FGM606 GIDA ENDÜSTRİSİNDE ISIL OLMAYAN İŞLEM TEKNOLOJİLERİ Zorunlu 3 0 0 6
3 FGM607 GIDA MİKOLOJİSİ VE MİKOTOKSİKOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 6
4 FGM608 GIDA MUHAFAZA YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 6
5 FGM621 GIDA MÜHENDİSLİĞİNDE REOLOJİK METODLAR Zorunlu 3 0 0 6
6 FGM612 PEYNİRDE OLGUNLAŞMA KRİTERLERİ VE BUNLARIN TAYİN YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 6
7 FGM600S-16 SEMİNER Zorunlu 0 0 0 18
8 FGM619 SÜT KİMYASI VE BİYOKİMYASI Zorunlu 3 0 0 6
9 FGM617 SÜT TEKNOLOJİSİ TESİSLERİNİN KURULUŞ VE ORGANİZASYONU Zorunlu 3 0 0 6
10 FGM618 SÜT TEKNOLOJİSİNDE HOMOJENİZASYON Zorunlu 3 0 0 6
Toplam 27 0 0 72
 
 
Ordu University Rectorate Building ,Cumhuriyet Campus , Center / ORDU / TURKEY • Tel: +90 452 226 52 00