TR | EN
Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME - Tezli Yüksek LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde bulunan Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, 1994 yılında kurulmuştur. 1994-1995 eğitim öğretim güz döneminde lisans eğitimine başlamıştır. Bu anlamda Ordu'da Ziraat Fakültesi’nin Lisans düzeyinde eğitim öğretim veren ilk bölümdür. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalı 01/12/2006 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısında incelenmiş ve Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 4. Maddesi uyarınca teklif uygun görülmüştür. 2006- 2007 Bahar döneminde anabilim dalına öğrenci alınmaya başlanmıştır. Toprak ve Bitki Besleme Ana Bilim Dalı altında toplam 9 Bilim Dalı bulunmaktadır. Bu Bilim Dalları; Toprak Fiziği Toprak Kimyası Toprak Mikrobiyolojisi ve Biyokimyası Toprak Mineralojisi Toprak Verimliliği Bitki Besleme Toprak Genesisi ve Sınıflandırma Toprak ve Su Koruma Toprak Etüd ve Haritalama
Kazanılan Derece
Ziraat Yüksek Mühendisi
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalı Yüksek Lisans programına öğrenci kabulü ve kayıt şartları için 23.09.2011 tarih ve 28063 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan “Ordu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” uygulanır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalı’nda yüksek lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin 23.09.2011 tarih ve 28063 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan “Ordu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği belirtilen şartları yerine sağlamış olması gerekir.
Program Profili
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü toprakların sürdürülebilirliği hakkında çalışmaktadır. Bu anlamda tarım topraklarının niteliklerine uygun kullanımı, doğru gübreleme ve iyi tarım uygulamalarına geniş yer verilmektedir. Ayrıca doğru gübrelemenin vurgulandığı lisansüstü düzeyde dersler, toplantılar ve araştırmalar da gerçekleştirilmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü ve Anabilim Dalı mezunları, kamu ve özel sektörde Ziraat Mühendisi ve Ziraat Yüksek Mühendisi olarak görev yapabilmektedir. Gerekli sınavları verdikleri takdirde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında ve İl ve İlçe Müdürlüklerinde, Tarım Kredi Kooperatiflerinde, Ziraat Bankalarında, Devlet Su İşlerinde, Belediyelerde, Tarım ilaç firmalarında, resmi ve özel analiz laboratuarlarında, gübre fabrikalarında, özel çiftlikler ve seralarda çalışma olanakları bulabildikleri gibi, doğrudan tohum, gübre ve zirai ilaç bayiliği yapabilmektedirler. Ayrıca 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun öngördüğü Toprak Etüd ve Haritalama, Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Projelerinin hazırlanmasında yetkili olan Ziraat Mühendisleri sadece Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü mezunlarıdır. Ayrıca zirai danışmanlık yapabilme ve gıda kontrolü (fırın pastane vs. denetleme) olarak çalışma haklarına sahip olabileceklerdir. Program ayrıca akademik çalışma yapmak isteyen öğrencileri doktora programına hazırlamayı amaçlamaktadır.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisanstan üst programa geçişte "Ordu Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"ndeki esaslar uygulanır. Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşulu ile doktora programlarında öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalı Yüksek Lisans programından mezuniyet şartları için 23.09.2011 tarih ve 28063 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan “Ordu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” uygulanır.
Mezuniyet Koşulları
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalı Yüksek Lisans programından mezuniyet şartları için 23.09.2011 tarih ve 28063 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan “Ordu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” uygulanır.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof. Dr. Ceyhan TARAKÇIOĞLU Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, Cumhuriyet Yerleşkesi, 52200 Altınordu / ORDU Telefon: 00 90 452 2345010 Faks: 00 90 452 2265253 e-posta: toprak@odu.edu.tr web: http://ziraat.odu.edu.tr/bolumler/toprak
Bölüm Olanakları
Araştırma alanları; toprak fiziği, toprak kimyası, toprak biyolojisi, toprak mineralojisi, toprak verimliliği ve gübreleme, toprak etüd ve haritalama, uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri, toprak koruma ve bitki besleme dallarını kapsar. Anabilim dalı ve Fakülte laboratuarlarında toprak ve bitki örneklerinin fiziksel ve kimyasal analizleri ile su ve gübre analizleri, toprakta bazı enzim analizleri yapılabilmektedir. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, lisans ve lisans üstü derslikler, öğrenci uygulama laboratuarı ve öğrencilerin faydalanmasına açık kütüphane ve bilgisayar odası ile eğitim faaliyetlerini sürdürmeye devam etmektedir. Yapılması planlanan araştırmalar kapsamında alt yapı olanakları sürekli olarak geliştirilmektedir.

Program Çıktıları
1Lisans düzeyinde edinilen bilgileri derinleştirerek uygulamaya koyabilme
2Bilimsel yöntemler kullanarak veri toplayabilme, değerlendirebilme ve yorumlayabilme
3Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki problemleri saptama, tanımlama, uygun analitik yöntemlerle çözümleme becerisine sahip olma
4Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli güncelleştirebilme
5Bilimsel araştırma sürecinde uygun yöntem ve analizleri belirleyebilme, sonuçlarını değerlendirebilme
6Toprak kullanımı ve bitki gelişimi ile ilgili sorunlara çözüm üretebilme
7Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği bilgi ve becerilere ilaveten, kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi.
8Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanıyla ilgili konularda sözlü ve yazılı iletişimi doğru ve düzgün cümlelerle yapabilme ve konuşabilme becerisi ve bir yabancı dili etkin kullanma becerisine sahip olma
9Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki gelişmeleri yorumlama, değerlendirme ve uygulama becerisine sahip olma. Alanındaki mesleki ve etik değerlere uygun hareket edebilme.
10Tarımsal üretimi etkileyen erozyon, toprak su kirliliği, çoraklaşma gibi toprak sorunlarının çözümü için gerekli projeleri yapabilme ve temel düzeyde bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
12345678910
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TOB620 BAHÇE BİTKİLERİNİN GÜBRELENMESİ Zorunlu 3 0 0 6
2 TOB624 BİTKİ BESİN ELEMENTİ YARAYIŞLILIĞI Zorunlu 3 0 0 6
3 TOB621 BİTKİLERDE MAKRO VE MİKRO ELEMENT ANALİZLERİ Zorunlu 2 2 0 6
4 TOB616 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 6
5 TOB608 FİZİKSEL TOPRAK ETMENLERİ VE BİTKİ GELİŞİMİ Zorunlu 3 0 0 6
6 TOB631 GÜBRE-ÇEVRE İLİŞKİLERİ Zorunlu 3 0 0 6
7 TOB604 JEOİSTATİSTİK Zorunlu 3 0 0 6
8 TOB635 ÖRTÜALTI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE GÜBRELEME Zorunlu 3 0 0 6
9 TOB609 SUBSTRAT VE KOMPOST HAZIRLAMA TEKNİKLERİ Zorunlu 3 0 0 6
10 TOB611 TARIMDA BİYOLOJİK AZOT BAĞLANMASI Zorunlu 3 0 0 6
11 TOB600T-16 TEZ DANIŞMANLIĞI Zorunlu 0 1 0 30
12 TOB613 TOPRAĞIN BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ-ORGANİK MADDE İLİŞKİSİ Zorunlu 3 0 0 6
13 TOB603 TOPRAK BİLİMİNDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI Zorunlu 3 0 0 6
14 TOB607 TOPRAK FİZİĞİNDE ANALİZ YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 2 0 6
15 TOB625 TOPRAK VE BİTKİDE MİKRO ELEMENTLER Zorunlu 3 0 0 6
16 TOB637-15 TOPRAK-SU İLİŞKİSİ Zorunlu 3 0 0 6
17 TOB600-16 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 0 0 30
Toplam 51 5 0 150
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TOB630 BESİN ELEMENTLERİ ABSORPSİYONU Zorunlu 3 0 0 6
2 TOB623 BİTKİLERDE BESLENME BOZUKLUKLARI Zorunlu 3 0 0 6
3 TOB636-14 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNDE ANALİZ YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 6
4 TOB628 GÜBRE ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ VE GÜBRELEME TEKNİĞİ Zorunlu 3 0 0 6
5 TOB617 HARİTA OKUMA, YORUMLAMA VE GPS KULLANIMI Zorunlu 3 0 0 6
6 TOB629 PROJE YAZIM TEKNİĞİ Zorunlu 3 0 0 6
7 TOB600S-16 SEMİNER Zorunlu 0 0 0 18
8 TOB626 SERA DENEME TEKNİKLERİ Zorunlu 3 0 0 6
9 TOB615 TARIMDA UZAKTAN ALGILAMA Zorunlu 3 0 0 6
10 TOB633 TARLA BİTKİLERİNİN GÜBRELENMESİ Zorunlu 3 0 0 6
11 TOB602 TOPRAĞIN SÜRDÜRÜLEBİLİR KULLANIMI Zorunlu 3 0 0 6
12 TOB606 TOPRAK FİZİĞİNİN TEMEL KURALLARI Zorunlu 3 0 0 6
13 TOB601 TOPRAK KALİTESİNİN İZLENMESİ Zorunlu 3 0 0 6
14 TOB610 TOPRAK MİKROBİYOLOJİSİ VE BİYOKİMYASI Zorunlu 2 2 0 6
15 TOB614 TOPRAK TAKSONOMİSİ Zorunlu 3 0 0 6
16 TOB605 TOPRAKTA EROZYON-VERİMLİLİK İLİŞKİLERİ Zorunlu 3 0 0 6
17 TOB612 TOPRAKTA MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER Zorunlu 2 2 0 6
18 TOB622 TOPRAKTA VERİMLİLİK ANALİZ YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 2 0 6
Toplam 48 6 0 120
 
 
Ordu University Rectorate Building ,Cumhuriyet Campus , Center / ORDU / TURKEY • Tel: +90 452 226 52 00