TR | EN
Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - MATEMATİK - Tezli Yüksek LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Fen Bilimleri Enstitüsü, 5467 sayılı Kanunun EK 69. maddesi ile 01.03.2006 tarihinde kabul edilen ve 17.03.2006 tarih, 26111 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan kararla kurulan ORDU ÜNİVERSİTESİ’ ne bağlı olarak kurulmuştur. Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Matematik Anabilim Dalına ise 2008–2009 eğitim öğretim yılında öğrenci alınması hususunda Yüksek Öğretim Kurumuna teklifte bulunulmuş ve öğrenci alımına başlanmıştır.
Kazanılan Derece
Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere MATEMATİK alanında Yüksek lisans diploması verilir.
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
1 - Kabul edilebilir alanlardan lisans diploması, 2 - Lisansüstü giriş sınavından (ALES) gerekli puanı almış olma,
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim Kurullarında öncel öğrenimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ordu Üniversitesi’nin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Matematik alanında Yüksek lisans derecesi elde edebilmek için (Yüksek Matematikçi unvanı kazanmak için) öğrencilerin sağlaması gereken şartlar; 1. En az 24 kredilik dersi alarak CC veya daha yukarısı bir notla geçmiş olmak, 2. Seminer dersini almış ve başarıyla sunmuş olmak, 3. Bir Yüksek Lisans Tezi hazırlayıp, jüri önünde başarıyla savunmuş olmak.
Program Profili
Matematik Anabilim Dalı Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 2006 yılında kurulmuştur. Anabilim Dalı 1 Profesör, 2 Doçent, 6 Yardımcı Doçent, 4 Araştırma Görevlisi olmak üzere 13 öğretim elemanından oluşmaktadır. İlk olarak 2008–2009 öğretim yılında 4 öğrenci alınarak eğitime başlanmıştır. Programa Güz ve Bahar Yarıyıllarında ilgili kurullarca belirlenen sayıda öğrenci alınabilmektedir. Anabilim Dalımızda, matematiğin temel alanları sayılabilecek, Analiz, Cebir, Geometri, Topoloji ve Uygulamaları Matematik gibi alanlarda eğitim, öğretim ve araştırmalar yapılmaktadır. Anabilim Dalımız ayrıca eş zamanlı olarak diğer Anabilim Dallarındaki öğrencilerinde istemeleri durumunda lisansüstü derslerimizden faydalanabilmelerine imkân sağlamaktadır. Vizyonumuz Matematik alanında ulusal ve uluslar arası düzeyde söz sahibi olan, teorik ve uygulamalı matematikteki araştırmaları ile bilime ve teknolojiye katkıda bulunabilecek çalışmalar yapan kendisini sürekli geliştirebilen, toplumsal liderlik vasıflarına uygun kadroları oluşturmak ve desteklemektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Matematik Anabilim Dalından mezun olan öğrenciler, resmi veya özel ortaöğretim kurumlarında matematik öğretmeni; ayrıca çeşitli kamu ve özel kuruluşlarda, bankalarda bilgisayarcı, araştırmacı, planlamacı olarak çalışabilmektedir. Başarılı mezunlarımız üniversitede araştırma görevlisi olma, yurtiçi ve yurtdışında doktora öğrenim görme olanağı da bulabilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı' nda öğretmenlik yapanlara "uzman öğretmen" kadrosu ve kademesi verilir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşulu ile doktora programlarında öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenciler tüm derslerden en az bir ara sınav ve bir de yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna ara sınavın katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise %60’dır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Notlar 4’ lü sistemle ifade edilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC notu alıp ilgili dönemde 2’ nin üzerinde not ortalaması sağlayan adaylar ilgili dersi başarmış sayılırlar.
Mezuniyet Koşulları
Programda mevcut olan derslerden, Seminer, Uzmanlık Alan Dersi ve Tez Yönetimi dersleri zorunludur. Bu derslerin dışında en az 60 AKTS karşılığı ders alıp, almış olduğu derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler YÜKSEK MATEMATİKÇİ ünvanı ile mezun olmaya hak kazanırlar.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Adresi: Ordu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Cumhuriyet Yerleşkesi, 52200 – Ordu. Telefonu: 00 90 452 2345010 Faks: 00 90 452 2339149
Bölüm Olanakları
Matematik Anabilim Dalı Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 2006 yılında kurulmuştur. Anabilim Dalı 1 Profesör, 2 Doçent, 6 Yardımcı Doçent, 4 Araştırma Görevlisi olmak üzere 13 öğretim elemanından oluşmaktadır. Ayrıca, 1 tane akıllı tahta, toplam 4 derslikte 4 adet projeksiyon cihazları ve bilgisayarlar bulunmaktadır.

Program Çıktıları
1Alanı ile ilgili ileri düzeyde alan bilgisine, becerisine sahip olur ve bunu gerçek öğretim ortamlarında kullanır.
2Bilgi ve İletişim Teknolojilerini alanı ile ilgili kavramların öğretiminde etkin şekilde kullanabilme becerisine sahip olur.
3Mesleği ve alanıyla ilgili ileri düzeyde pedagojik bilgi ve becerilere sahip olur, çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini ve ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
4Bilimsel ve analitik düşünme becerilerine sahip olur, bağımsız olarak bilimsel araştırma yapabilecek düzeyde bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bilir ve kullanır.
5Mesleği ve alanıyla ilgili ileri düzeyde pedagojik bilgi ve becerilere sahip olur, çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini ve ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
6Branşı ile ilgili alan eğitimine yönelik ulusal ve uluslarası düzeydeki gelişim ve değişimleri takip eder, öğrenir ve kullanır.
7Disiplinler arası çalışmalar yürütebilecek ve çalışmalarını farklı disiplinlerle ilişkilendirebilecek düzeyde genel kültür bilgisine sahip olur.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1234567
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
0. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 İST610-(OLPYK) İSTATİSTİKTE İLERİ MATEMATİKSEL YÖNTEMLER Zorunlu 3 0 0 0
2 İST620-(OLPYK) STOKASTİK TEORİSİ II Zorunlu 3 0 0 0
Toplam 6 0 0 0
 
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FMA671 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 3 0 0 6
2 FMA663 BULANIK KÜME TEORİSİ Zorunlu 3 0 0 6
3 FMA635 CEBİR I Zorunlu 3 0 0 6
4 FMA627 DİFERANSİYEL DENKLEMLER I Zorunlu 3 0 0 6
5 FMA609-(OLPYK) DİFERANSİYEL GEOMETRİ I Zorunlu 3 0 0 0
6 FMA609 DİZİ UZAYLARI VE TOPLANABİLME I Zorunlu 3 0 0 6
7 FMA666 EĞRİ MODELLEME Zorunlu 3 0 0 6
8 FMA605 FONKSİYONEL ANALİZ I Zorunlu 3 0 0 6
9 FMA637 FONKSİYONLAR TEORİSİ I Zorunlu 3 0 0 6
10 FMA612 IRAKSAK SERİLER Zorunlu 3 0 0 6
11 FMA611 IRAKSAK SERİLERE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 6
12 FMA629 İLERİ DİFERANSİYEL GEOMETRİ I Zorunlu 3 0 0 6
13 FMA630 İLERİ DİFERANSİYEL GEOMETRİ II Zorunlu 3 0 0 6
14 FMA649 İLERİ LİNEER CEBİR I Zorunlu 3 0 0 6
15 FMA650 İLERİ LİNEER CEBİR II Zorunlu 3 0 0 6
16 FMA669-13 İNTEGRAL EŞİTSİZLİKLER VE UYGULAMALAR II Zorunlu 3 0 0 6
17 FMA631 KOMPLEKS DEĞİŞKENLİ FONKSİYONLAR TEORİSİ I Zorunlu 3 0 0 6
18 FMA651 LİNEER MODELLER I Zorunlu 3 0 0 6
19 FMA641 LİNEER OLMAYAN DİFERANSİYEL DENKLEMLER I Zorunlu 3 0 0 6
20 FMA623 MODÜLLER VE HALKALAR I Zorunlu 3 0 0 6
21 FMA619 REEL ANALİZ I Zorunlu 3 0 0 6
22 FMA670 REGRESYON ANALİZİ Zorunlu 3 0 0 6
23 FMA653 STOKASTİK SÜREÇLER Zorunlu 3 0 0 6
24 FMA657 TENSÖR DEMETLER VE LİFLER I Zorunlu 3 0 0 6
25 FMA643 TENSÖR GEOMETRİSİ I Zorunlu 3 0 0 6
26 FMA600T-16 TEZ DANIŞMANLIĞI Zorunlu 0 1 0 30
27 FMA603 TOPOLOJİ I Zorunlu 3 0 0 6
28 FMA600-16 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 0 0 30
Toplam 86 1 0 210
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FMA654 BİLGİSAYAR UYGULAMALI NÜMERİK ANALİZ Zorunlu 3 0 0 6
2 FMA664 BİLİMSEL DOKÜMAN HAZIRLAMA Zorunlu 3 0 0 6
3 FMA636 CEBİR II Zorunlu 3 0 0 6
4 FMA616 ÇOK DEĞİŞKENLİ REEL FONKSİYONLAR II Zorunlu 3 0 0 6
5 FMA628 DİFERANSİYEL DENKLEMLER II Zorunlu 3 0 0 6
6 FMA610 DİZİ UZAYLARI VE TOPLANABİLME II Zorunlu 3 0 0 6
7 FMA666 EĞRİ MODELLEME Zorunlu 3 0 0 6
8 FMA667 İLERİ MATEMATİK PROGRAMLAMA Zorunlu 3 0 0 6
9 FMA668 İNTEGRAL EŞİTSİZLİKLER VE UYGULAMALARI I Zorunlu 3 0 0 6
10 FMA660 KONVEKS ANALİZ Zorunlu 3 0 0 6
11 FMA607 MATRİS ANALİZİ I Zorunlu 3 0 0 6
12 FMA608 MATRİS ANALİZİ II Zorunlu 3 0 0 6
13 FMA624 MODÜLLER VE HALKALAR II Zorunlu 3 0 0 6
14 FMA600S-16 SEMİNER Zorunlu 0 0 0 18
15 FMA658 TENSÖR DEMETLER VE LİFLER II Zorunlu 3 0 0 6
16 FMA604 TOPOLOJİ II Zorunlu 3 0 0 6
Toplam 45 0 0 108
 
 
Ordu University Rectorate Building ,Cumhuriyet Campus , Center / ORDU / TURKEY • Tel: +90 452 226 52 00