TR | EN
Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - BAHÇE BİTKİLERİ - Tezli Yüksek LisansProgram Tanımları
Kuruluş
2004 yılından beri faaliyet yapmaktadır.
Kazanılan Derece
Ziraat Yüksek Mühendisi
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Yüksek Lisans programına öğrenci kabulü ve kayıt şartları için 23.09.2011 tarih ve 28063 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan “Ordu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” uygulanır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim Kurullarında öncel öğrenimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ordu Üniversitesi’nin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı’nda yüksek lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin 23.09.2011 tarih ve 28063 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan “Ordu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği belirtilen şartları yerine sağlamış olması gerekir.
Program Profili
Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı'nda 5 Profesör, 1 Doçent, 4 Yardımcı Doçent ve 3 Araştırma Görevlisi olmak üzere 13 öğretim elemanı görev yapmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı’ndan mezun olan Ziraat Yüksek Mühendisleri öncelikli olarak GıdaTarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı İl ve İlçe Müdürlükleri ve Tarımsal Araştırma Enstitüleri’nde görev alabilmektedirler. Ayrıca Bayındırlık ve İskan, Kültür ve Turizm, Çevre ve Orman Bakanlıklarına bağlı kurumlarda, Üniversitelerde ve Belediyelerin çeşitli birimlerinde görev yapabilirler. Bunların yanı sıra doğa koruma ve çevre yönetimi ile ilgili kamu ve özel kurumlar ile sivil toplum örgütlerinde planlaması ve uygulayıcı olarak etkin görevler üstlenebilirler. Ayrıca özel çalışma alanlarına yönelik olarak bahçe bitkileri ıslahı, üretimi ve tohumculuğu ile tarımsal mücadele alanında faaliyet yapan ulusal ve uluslar arası şirketlerde görev yapabilirler
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşulu ile doktora programlarında öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenciler tüm derslerden en az bir ara sınav ve bir de yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna ara sınavın katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise %60’dır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.
Mezuniyet Koşulları
Programda mevcut olan derslerden, Seminer, Uzmanlık Alan Dersi ve Tez Yönetimi dersleri zorunludur. Bu derslerin dışında en az 60 AKTS karşılığı ders alıp, almış olduğu derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ unvanı ile mezun olmaya hak kazanırlar.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Cumhuriyet Yerleşkesi, 52200 – Ordu. Telefon: 00 90 452 2345010 Faks: 00 90 452 2346632 E-posta: bahce@odu.edu.tr Web: http://ziraat.odu.edu.tr/index.php/posted/107 Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Ali İSLAM Telefon: 00 90 452 2265200–6230 E-posta: islamali@odu.edu.tr Bölüm Başkan Yardımcısı: Yrd. Doç. Dr. Hatice Bilir Ekbiç Telefon: : 00 90 452 2265200-6239 Faks: 00 90 452 2346632 E-posta: haticebilirekbic@gmail.com
Bölüm Olanakları
Araştırma olanakları: Bölümümüzde pomoloji laboratuvarı, biyoteknoloji laboratuvar, doku kültürü lkaboratuvarı ve hasat sonrası labotaravarı ile lisans ve yüksek lisans derslerinin yapıldığı derslikler mevcuttur. Bölümümüz ayrıca 2 adet plastik sera ile bölgeye uygun farklı meyve türlerinin bulunduğu araştırma ve uygulama alanlarına sahiptir.

Program Çıktıları
1Bahçe bitkileri alanında edinilmiş bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme
2Bahçe bitkileri alanı ve ilişkili disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme
3Bahçe bitkileriyle ilgili sorunların çözümü için analitik yaklaşım geliştirebilme, araştırma sürecini tasarlayabilme, sorumluluk alarak çözüm üretebilme ve elde edilen sonuçları değerlendirebilme ve savunabilme
4Bilimsel yöntemlerle veri toplayabilme, toplanan verileri toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve yorumlayabilme
5Bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme
6Bahçe bitkileri alanında edinilmiş uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kendi öğrenme sürecini yönlendirebilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
123456
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BAH648 ASMA ISLAHI Zorunlu 3 0 0 6
2 BAH608 BAHÇE BİTKİLERİ DÖLLENME BİYOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 6
3 BAH606 BAHÇE BİTKİLERİ LABORATUVAR TEKNİĞİ Zorunlu 3 0 0 6
4 BAH616 BAHÇE BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNİN FİZYOLOJİK ESASLARI Zorunlu 3 0 0 6
5 BAH653 BAHÇE BİTKİLERİNDE ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ETİK Zorunlu 3 0 0 6
6 BAH611 BAHÇE BİTKİLERİNDE FİTOHORMONLAR Zorunlu 3 0 0 6
7 BAH630 BAHÇE BİTKİLERİNDE OLGUNLUK KRİTERLERİ VE HASAT Zorunlu 3 0 0 6
8 BAH615-13 BAHÇE ÜRÜNLERİNDE KALİTE VE STANDARDİZASYON Zorunlu 3 0 0 6
9 BAH614-13 BAHÇE ÜRÜNLERİNDE SOĞUTMA TEKNİKLERİ Zorunlu 3 0 0 6
10 BAH616-13 BAHÇE ÜRÜNLERİNİN MUHAFAZA VE PAZARLANMASINDA KULLANILAN AMBALAJ TEKNİKLERİ Zorunlu 3 0 0 6
11 BAH637 BİTKİ ISLAHINDA MOLEKÜLER MARKÖR TEKNİKLERİNİN KULLANIMI Zorunlu 3 0 0 6
12 BAH609 MEYVE POMOLOJİSİ (ÇEŞİT BİLİM) Zorunlu 3 0 0 6
13 BAH608-13 MEYVE TÜRLERİNDE DÖLLENME BİYOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 6
14 BAH622-13 MEYVE TÜRLERİNDE KÖKLENME MEKANİZMASI Zorunlu 3 0 0 6
15 BAH624 MEYVECİLİKTE ÖZEL ARAŞTIRMA METODLARI Zorunlu 3 0 0 6
16 BAH607-13 MEYVECİLİKTE SELEKSİYON ISLAHI Zorunlu 3 0 0 6
17 BAH626 MİNÖR SEBZE TÜRLERİ Zorunlu 3 0 0 6
18 BAH628 SEBZE TOHUMLARINDA KALİTE KONTROL YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 6
19 BAH613 SUBTROPİK MEYVE TÜRLERİNDE YENİ GELİŞMELER Zorunlu 3 0 0 6
20 BAH600T-16 TEZ DANIŞMANLIĞI Zorunlu 0 1 0 30
21 BAH600-16 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 0 0 30
22 BAH647 ÜZÜMLERDE ÇEŞİT TANIMLAMA Zorunlu 2 2 0 6
Toplam 67 3 0 180
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BAH649 ASMA BİYOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 6
2 BAH651 ASMA FİZYOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 6
3 BAH733 BAHÇE BİTKİLERİNDE GÖRÜLEN FİZYOLOJİK BOZUKLUKLAR Zorunlu 3 0 0 6
4 BAH605 ILIMAN İKLİM MEYVE TÜRLERİNDE YENİ KLONAL ANAÇLAR Zorunlu 3 0 0 6
5 BAH636 MEYVE AĞAÇLARI EKOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 6
6 BAH629 MEYVE AĞAÇLARININ MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ Zorunlu 3 0 0 6
7 BAH638 MEYVE GEN KAYNAKLARI VE MUHAFAZASI Zorunlu 3 0 0 6
8 BAH631 MEYVECİLİKTE FOTOSENTEZ EKOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 6
9 BAH635 MEYVECİLİKTE MESLEKİ İNGİLİZCE Zorunlu 3 0 0 6
10 BAH652 MEYVELERDE FİZYOLOJİK BOZUKLUKLAR Zorunlu 3 0 0 6
11 BAH627 SANAYİYE UYGUN SEBZE YETİŞTİRİCİLİĞİ Zorunlu 3 0 0 6
12 BAH625 SEBZE FİDESİ ÜRETİM TEKNİKLERİ Zorunlu 3 0 0 6
13 BAH642 SEBZELERDE DİHAPLODİZASYON Zorunlu 3 0 0 6
14 BAH600S-16 SEMİNER Zorunlu 0 0 0 18
Toplam 39 0 0 96
 
 
Ordu University Rectorate Building ,Cumhuriyet Campus , Center / ORDU / TURKEY • Tel: +90 452 226 52 00