TR | EN
Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

FATSA DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ - DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ - LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü, Ordu Üniversitesi Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi bünyesinde 2010 yılında kurulmuş ve 2015 yılında eğitim öğretime başlamıştır. Bölümün amacı Türk denizcilik sektörünün nitelikli insan gücü ihtiyacını karşılamaktır. Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümünün eğitim programı Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) STCW Sözleşmesinin A-II/1 ve A-II/2 Eğitim Standartlarının müfredatlarına uygunluğu T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca onaylanmıştır. Bölüm müfredatı gerekli mühendislik derslerini de içermektedir. Üniversite sınavını kazanan öğrenciler ayrıca bölümün gerektirdiği özel koşullar gereği Beden Yeterlik ve Mülakat sınavlarına tabi tutulmaktadır. Bölümde 1 yıl isteğe bağlı İngilizce hazırlık okuyan öğrenciler 4 yıl süren lisans eğitimi görmektedirler. Öğrencilerin üniforma giyme zorunluluğu vardır. Mezunları T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından düzenlenen Uzakyol Vardiya Zabitliği sınavına girme hakkına sahiptirler.
Kazanılan Derece
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği, Lisans Derecesi
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
1-Lise ve dengi okul diploması, 2-Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından yeterli puan, 3-Üniversite Öğrenci Seçme Sınavı ile bölümümüzü kazanan öğrenciler ""Gemiadamları Olur Sağlık Raporu"" alırlar, 4-Beden Yeterlik ile Mülakat sınavlarına tabi tutulurlar. Bu sınavlarda başarılı olanlara kesin kayıt işlemi yapılır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan Temel Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve mesleki stajı ile hazırladığı staj raporundan geçer not almak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü, gemilerde çalışacak olan zabit kaptan ve denizciliğin kara ayağında çalışacak olan personelin yetiştirilmesini ve deniz örf ve adetleri ile birlikte eleştirel ve analitik düşünme, öz disiplin, kendine güven, sosyal sorumluluk, takım çalışması, yaşam boyu öğrenme, yönetim ve liderlik gibi niteliklere sahip öğrencilerin yetiştirilmesini sağlar. Denizcilik konularında ve gemiadamlarının çalışma şartları ile ilgili konularda araştırma ve geliştirmesi konularını kapsar.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
"Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği mezunları hem özel hem de kamuda çok geniş bir pozisyonda iş bulabilmektedirler. Mezunlar özel sektörde çok değişik alanlarda faaliyet gösteren gemi işletme firmaları, limanlar, lojistik firmaları, ulaştırma firmaları, yat turizmi firmaları gibi özel sektör firmalarında değişik pozisyonlarda çalışabilmektedirler. Kamu sektöründe ise T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığında, Milli Eğitim Bakanlığında, devlet üniversiteleri ve pilotaj firmalarında çalışabilmektedirler."
Üst Derece Programlarına Geçiş
Bölümden mezun olanlar Yüksek lisans ve Doktora programlarına girebilmektedir. Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği programlarının yanında diğer bilim dallarındada üst öğrenim yapma imkanı bulunmaktadır. Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
"Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi(leri) tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders geçme notları ile ilgili olarakOrdu Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır. http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=8.5.23761&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=ordu%20Üniversitesi"
Mezuniyet Koşulları
Müfredat programında yer alan tüm dersleri başarıyla tamamlayan ve kümülatif not ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.00 olup toplam 240 AKTS'yi tamamlayan öğrenciler lisans derecesini almaya hak kazanırlar. STCW konvansiyonu gereği de tüm öğrenciler ticaret gemilerinde kabul edilmiş 1 yıllık açık deniz staj eğitimi yapmış olmalıdır.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Adres: Ordu Üniversitesi Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Evkaf Mah. Devlet Sahil Yolu, 52400 Fatsa/ORDU Bölüm Başkanı: Dr. Öğretim Üyesi Ercan YÜKSEKYILDIZ, Telefon (Santral): (0452) 423 50 53 (Bölüm Başkanı Dahili: 4718) E-Posta: fdbf@odu.edu.tr, AKTS/DS Koordinatörü: Dr. Öğretim Üyesi Ercan YÜKSEKYILDIZ
Bölüm Olanakları
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisi bölümü öğrencileri uygulamalarına yönelik, en son teknolojiyle donatılmış simülatör sistemleri (Köprüüstü, ARPA radar, tanker ve GMDSS haberleşme simülatörü), seyir, denizde güvenlik, gemicilik, petrol kirliliği, ilk yardım ve tıbbi bakım, denizcilik kimyası ve bilgisayar laboratuvarları yanında, yangın eğitim ünitesi ile gemi terk sisteminden oluşan Denizde Güvenlik Eğitim Merkezi bulunmaktadır.

Program Çıktıları
1farklı öğrenme stratejilerini farklı durumlar için kullanabilir.
2temel bilim ve mühendislik bilimleri ile mühendislik uygulamalarının bağlantısını kurabilir.
3ekipleri oluşturarak grup dinamiklerini ve onlar ile olan ilişkileri sağlayabildiğini gösterebilir.
4Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) ve denizcilerin kuralllarını etik profesyonel standartlarda anlar ve uygulayabilir.
5etkin olarak yazılı, sözlü ve görsel iletişimi sağladığını gösterebilir.
6STCW 78/2010 ve düzenlemelerini öğrenebilir.
7yaşam boyu öğrenme davranışını kazanabilir.
8ticaret gemilerinde gemi yönetimi ve elleçleme konularında hizmetler verebilir.
9denizcilik sektörünün ihtiyacı olan, araştırma konularını cevaplayabilir ve kapasite gelişimini sağlayabilir.
10denizel çevreyi kirliliğe karşı koruyabilir.
11sorunlarına ve gereksinimlere bilimsel sistematikle yaklaşır ve çözüm üretebilir.
12emniyet, güvenlik, kalite ve denetleme konularında bilgi sahibi olabilir.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
000000000000
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
0. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 HYD1002015252 TEMEL İNGİLİZCE Zorunlu 0 0 0 60
Toplam 0 0 0 60
 
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 AİTB1012016252 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
2 BDE1012016252 BEDEN YETERLİLİĞİ Zorunlu 1 1 0 2
3 DUİM1092016252 DENİZ KİMYASI Zorunlu 2 1 0 3
4 DUİM1112016252 DENİZDE EMNİYET I Zorunlu 2 1 0 3
5 DUİM1032016252 FİZİK Zorunlu 3 0 0 4
6 DUİM1072016252 GEMİCİLİK I Zorunlu 2 1 0 3
7 YDİ1012016252 İNGİLİZCE I Zorunlu 3 0 0 3
8 DUİM1012016252 MATEMATİK I Zorunlu 3 0 0 4
9 DUİM1052016252 SEYİR I Zorunlu 3 1 0 4
10 TDB1012016252 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 23 5 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 AİTB1022016252 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
2 DUİM1102016252 DENİZDE EMNİYET II Zorunlu 3 1 0 4
3 DUİM1122016252 ELEKTROTEKNİK Zorunlu 2 0 0 3
4 DUİM1082016252 GEMİCİLİK II Zorunlu 2 1 0 3
5 YDİ1022016252 İNGİLİZCE II Zorunlu 3 0 0 3
6 DUİM1022016252 MATEMATİK II Zorunlu 3 0 0 4
7 DUİM1062016252 SEYİR II Zorunlu 3 1 0 4
8 TDB1022016252 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
9 DUİM1042016252 VARDİYA STANDARTLARI I Zorunlu 3 0 0 3
10 BDE1022016252 YÜZME VE CAN KURTARMA Zorunlu 1 1 0 2
Toplam 24 4 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DUİM2012016252 DİFERANSİYEL DENKLEMLER Zorunlu 3 0 0 4
2 DUİM2072016252 GEMİ İNŞA Zorunlu 2 0 0 3
3 DUİM2092016252 GÖKSEL SEYİR Zorunlu 3 1 0 5
4 DUİM2132016252 I. AÇIK DENİZ STAJI (2,5 AY) Zorunlu 0 0 0 3
5 DUİM2032016252 İLK YARDIM VE TIBBİ BAKIM Zorunlu 1 1 0 3
6 DUİM2112016252 METEOROLOJİ Zorunlu 2 0 0 3
7 SEC2016252_2_1 SEÇMELİ_2_1 Seçmeli - - - 0
8 DUİM2052016252 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI Zorunlu 1 1 0 3
Toplam 12 3 0 24
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DUİM2102016252 DENİZCİLİK İNGİLİZCESİ I Zorunlu 3 0 0 3
2 DUİM2042016252 DENİZDE EMNİYET III Zorunlu 3 1 0 4
3 DUİM2022016252 ELEKTRONİK SEYİR SİSTEMLERİ Zorunlu 2 1 0 4
4 DUİM2122016252 GEMİ MANEVRASI I Zorunlu 2 1 0 3
5 SEC2016252_2_2 SEÇMELİ_2_2 Seçmeli - - - 0
6 DUİM2082016252 VARDİYA STANDARTLARI II Zorunlu 3 0 0 3
7 DUİM2062016252 YÜK İŞLEMLERİ VE GEMİ STABİLİTESİ I Zorunlu 2 1 0 4
Toplam 15 4 0 21
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DUİM3092016252 DENİZ HUKUKU I Zorunlu 3 0 0 3
2 DUİM3112016252 DENİZCİLİK İNGİLİZCESİ II Zorunlu 3 0 0 3
3 DUİM3012016252 DENİZDE HABERLEŞME I Zorunlu 3 2 0 5
4 DUİM3032016252 GEMİ MAKİNELERİ Zorunlu 2 0 0 3
5 DUİM3132016252 II. AÇIK DENİZ STAJI (2,5 AY) Zorunlu 0 0 0 3
6 SEC2016252_3_1 SEÇMELİ_3_1 Seçmeli - - - 0
7 DUİM3072016252 ULUSLARARASI DENİZCİLİK SÖZLEŞMELERİ I Zorunlu 2 0 0 3
8 DUİM3052016252 YÜK İŞLEMLERİ VE GEMİ STABİLİTESİ II Zorunlu 2 1 0 4
Toplam 15 3 0 24
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DUİM3022016252 3. AÇIK DENİZ STAJI (7 AY) Zorunlu 26 0 0 30
Toplam 26 0 0 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DUİM4132016252 DENİZCİLİK İNGİLİZCESİ III Zorunlu 2 0 0 2
2 DUİM4052016252 DENİZDE EMNİYET IV Zorunlu 3 1 0 4
3 DUİM4012016252 İLERİ SEYİR Zorunlu 3 1 0 4
4 DUİM4112016252 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I Zorunlu 2 0 0 2
5 DUİM4072016252 METEOROLOJİ VE OŞİNOGRAFİ Zorunlu 2 1 0 3
6 SEÇ2016252_4_1 SEÇMELİ_4_1 Seçmeli - - - 0
7 DUİM4092016252 ULUSLARARASI DENİZCİLİK SÖZLEŞMELERİ II Zorunlu 2 0 0 3
8 DUİM4032016252 YÜK İŞLEMLERİ VE GEMİ STABİLİTESİ III Zorunlu 2 1 0 3
Toplam 16 4 0 21
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DUİM4122016252 BİTİRME TEZİ Zorunlu 0 4 0 6
2 DUİM4022016252 DENİZ HUKUKU II Zorunlu 3 0 0 3
3 DUİM4082016252 DENİZDE HABERLEŞME II Zorunlu 1 2 0 3
4 DUİM4062016252 GEMİ MANEVRASI II Zorunlu 2 1 0 4
5 DUİM4102016252 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II Zorunlu 2 0 0 2
6 SEÇ2016252_4_2 SEÇMELİ_4_2 Seçmeli - - - 0
7 DUİM4042016252 TANKER İŞLEMLERİ Zorunlu 3 0 0 3
Toplam 11 7 0 21
 
SEÇMELİ_2_1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEÇM2012016252 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE İSTATİSTİK Seçmeli 2 0 0 2
2 SEÇM2032016252 TEKNİK RESİM Seçmeli 2 0 0 2
3 SEÇM2052016252 MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ Seçmeli 2 0 0 2
4 SEÇM2072016252 İLETİŞİM BECERİLERİ Seçmeli 2 0 0 2
SEÇMELİ_2_2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEÇM2022016252 DENİZCİLİK EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 3
2 SEÇM2042016252 LOJİSTİK Seçmeli 2 0 0 3
3 SEÇM2062016252 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ Seçmeli 3 0 0 3
4 SEÇM2082016252 YENİLİK YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 3
5 SEÇM2102016252 DENİZCİLİK TARİHİ Seçmeli 2 0 0 3
SEÇMELİ_3_1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEÇM3012016252 LİMAN VE TERMİNAL İŞLEMLERİ Seçmeli 2 0 0 2
2 SEÇM3032016252 EMNİYET VE KALİTE YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 2
3 SEÇM3052016252 AFET VE KRİZ YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 2
4 SEÇM3072016252 DENİZ TİCARETİNE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 2
SEÇMELİ_4_1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEÇM4012016252 GEMİ KONTROL SİSTEMLERİ VE OTOMASYON Seçmeli 3 0 0 3
2 SEÇM4032016252 GEMİ KİRALAMA VE BROKER İŞLEMLERİ Seçmeli 3 0 0 3
3 SEÇM4052016252 DENİZ SİGORTALARI VE TEKNİK İŞLET. Seçmeli 2 0 0 3
4 SEÇM4072016252 DENİZ VE ÇEVRE KORUMA Seçmeli 2 0 0 3
5 SEÇM4092016252 DENİZCİLİK POLİTİKASI Seçmeli 3 0 0 3
SEÇMELİ_4_2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SEÇM4022016252 LİDERLİK VE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
2 SEÇM4042016252 KONTEYNER OPERASYONLARI Seçmeli 2 0 0 3
3 SEÇM4062016252 SİMÜLATÖR TEMELLİ TANKER İŞLEMLERİ Seçmeli 3 0 0 3
4 SEÇM4082016252 SEYİR MÜHENDİSLİĞİ Seçmeli 3 0 0 3
5 SEÇM4102016252 YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI Seçmeli 2 0 0 3
 
Ordu University Rectorate Building ,Cumhuriyet Campus , Center / ORDU / TURKEY • Tel: +90 452 226 52 00