TR | EN
Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

ÜNYE MESLEK YÜKSEKOKULU - BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI - ÖnlisansProgram Tanımları
Kuruluş
Yüksekokulumuz daha önce Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı iken 5467 sayılı Kanun uyarınca; Ordu Üniversitesine bağlanmıştır. Yüksekokulumuz, Ünye şehir Merkezine yaklaşık 2 km uzaklıkta olup, Çakırtepe mevkiindedir. Yaklaşık 8100 m2 bir alan içerisinde içinde 4 katlı 5000 m2 kapalı alanı bulunan bina içinde öğrenim yapılmaktadır. Bununla birlikte her türlü spor aktivitelerine haiz spor salonumuz bulunmaktadır. Kapalı alan içerisinde derslikler, 2 adet Bilgisayar Laboratuvarı, Yemekhane ve Kantin bulunmaktadır. Bilgisayar Programcılığı Programına 2007-2008 Eğitim-Öğretim yılında 50 öğrenci alımı ile program öğrenime açılmıştır. Bilgisayar Programcılığı programının amacı, iş sektöründeki bilgi toplama ve bu bilgileri ihtiyaca göre işleme konularındaki ihtiyaçlarının bilgisayarda çözümlenmesi alanlarında çalışacak ara insan gücünü yetiştirmektir. Bölüm mezunlarının çalıştıkları yerlerin çoğunluğu şirketlerin bilgi işlem merkezleri oluşturmaktadır
Kazanılan Derece
Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Bilgisayar Programcılığı alanında önlisans diploması verilir.
Derecenin Düzeyi
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
1. Lise veya dengi okul diploması, 2. Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)’den yeterli puanın alınmış olması.
Kabul ve Kayıt Koşulları
1. Lise veya dengi okul diploması, 2. Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)’den yeterli puanın alınmış olması.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Bilgisayar Programcılığı Programı'na kayıt yaptırabilmek için orta öğretim mezunu olmak gerekmektedir. Meslek lisesi mezunlarının sınavsız geçiş yapabilmeleri için Yüksek Öğrenim Kurumu'nun belirlediği ortaöğretim programından mezun olmaları gerekmektedir. Belirtilen programlar dışında kalan öğrenciler programa YGS ile yerleştirilebilirler.
Program Profili
Programın öğrenci kontenjanı örgün öğretim 50 öğrenci, ikinci öğretim 50 öğrenci olmak üzere toplamda 100 öğrencidir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Programcılığı Programından mezun olan öğrenciler kamu ve özel sektörde meslek elemanı unvanı ile çeşitli işlerde çalışabilirler. Bir çok iş yerinde bulunan bilgi işlem birimlerinde uygun pozisyonlarda iş bulma imkanları mevcuttur.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Önlisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavından geçerli puanı almaları şartı ile lisans programlarında öğrenim görmeye hak kazanabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenciler tüm derslerden bir ara sınav ve birde yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna ara sınavın katkısı %40, yılsonu sınavının katkısı ise %60’dır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl/yılsonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Notlar 4/lü sistemle ifade edilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC notu alıp ilgili dönemde 2’nin üzerinde not ortalaması sağlayan adaylar ilgili dersi başarmış sayılırlar.
Mezuniyet Koşulları
Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden, mesleki staj raporundan geçer not alan öğrenciler meslek elemanı unvanı ile mezun olmaya hak kazanırlar.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Yrd. Doç. Dr. Erdem KAYA Telefonu: 00 90 452 3241063 Faks: 00 90 452 3241065 e-posta: kayaerdem@odu.edu.tr web: http://umyo.odu.edu.tr Ordu Üniversitesi Ünye M.Y.O. Sami Soysal Cad. No: 30 Çakırtepe Mevkii Ünye-ORDU
Bölüm Olanakları
Yaklaşık 8100 m2 bir alan içerisinde içinde 4 katlı 5000 m2 kapalı alanı bulunan bina içinde öğrenim yapılmaktadır. Bununla birlikte her türlü spor aktiviteleri için spor salonumuz bulunmaktadır. Kapalı alan içerisinde; derslikler, 2 adet bilgisayar laboratuvarı ,Yemekhane ve Kantin bulunmaktadır.

Program Çıktıları
1Kelime işlemci, hesap tablosu, sunu, veri tabanı ve grafik tabanlı ve grafik tabanlı tasarım programlarını kurar, kullanır ve bu programların program geliştirme modüllerini kullanarak program üretir.
2Bilgisayar temel kullanım bilgilerine sahip olma.
3Kendisinden istenilen bir programı yazabilmesi ve güncelleyebilmesi
4İnternet kullanımı konusunda yeterli bilgiye sahip olması, istediği bilgiye ulaşabilmesi
5Türkçe ve yabancı dilde iletişim kurarak; resmi ve teknik belgeleri okur, anlar ve hazırlar.
6Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve tasarlama becerisi
7Arızalı olan bir bilgisayarın sorununu tespit edip uzmanlık gerektirmeyen sorunları giderebilmesi
8Temel matematiksel ve fiziksel konularda bilgi sahibi olur
9Öğrendiği teorik bilgileri kendi alanında uygulayabilmesi ve diğer kişilere öğretebilmesi
10Meslekleri ile tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve servis sağladıkları kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek.
11Sahip olduğu sayısal ve teknik bilgilerin bilgisayar programcılığı bölümünde kullanması
12Bilgisayar programcılığı alanında algoritma hazırlama becerisine sahip olması
13İşletim sistemi kullanma ve ağ yönetimi konusunda yeterli bilgiye sahip olma
14Değişen ve gelişen teknolojiyi takip eder, bilgi birikimini günceller
15Bir topluluk içinde kendini ifade edebilmesi ve özgüvene sahip olması.
16Bilgi güvenliği konusunda gerekli tedbirleri alabilmesi
17Farklı türdeki işletim sistemlerini kurabilir, kullanabilir.
18Mesleki alanda yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olması
19İnternet programcılığı hakkında yeterli seviyede bilgi ve beceri sahip olur ve bilgi becerilerini kullanarak web sayfası tasarlayabilir
20Sosyal sorumluluklarının farkında olması, kişiler arası iletişimini sağlıklı bir şekilde gerçekleştirebilmesi.
21Alanındaki Teknolojik gelişmeleri takip edebilmesi ve uyum sağlayabilmesi.
22İşletim sistemi ve yazılım kurulumu yapabilmesi
23İş güvenliği konusunda yeterli bilgi ve bilince sahip olmak
24Grafiksel işlemleri yapmak için gerekli teknikleri bilmesi ve kullanabilmesi
25Mesleki matematik uygulamaları yapabilmesi
26Kalite güvence ve standartlarını bilip kurumsal alanda uygulayabilmesi
27Bilgisayar ağları konusunda yeterli bilgiye sahip olması ve ağ yapılandırmasını yapabilmesi
28Algılayıcılar ile ilgili bilgiye sahip olabilmesi ve kurulum yapabilmesi

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
0000000000000000000000000000
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 AİTT1012010773 ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 2
2 BLG1052014773 GRAFİK VE ANİMASYON-I Zorunlu 2 1 0 5
3 BLG1012010773 MATEMATİK Zorunlu 3 1 0 4
4 BLG1032010773 PROGRAMLAMA TEMELLERİ Zorunlu 3 1 0 6
5 SEÇBP101 SEÇMELİ1 Seçmeli - - - 0
6 TD1012010773 TÜRK DİLİ-I Zorunlu 2 0 0 2
7 YDI1012010773 YABANCI DİL-I Zorunlu 2 0 0 2
8 BLG1072014773 YAZILIM KURULUMU VE YÖNETİMİ Zorunlu 2 1 0 5
Toplam 16 4 0 26
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 AITT1022010773 ATATÜRK İLK. VE İNK. TAR. II Zorunlu 2 0 0 2
2 BLG1042010773 GRAFİK VE ANİMASYON II Zorunlu 2 1 0 4
3 BLG1022010773 MESLEKİ MATEMATİK Zorunlu 3 1 0 4
4 SEÇBP102 SEÇMELİ2 Seçmeli - - - 0
5 BLG1202014773 STAJ-1 Zorunlu 0 0 0 4
6 TD1022010773 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
7 BLG1062010773 VERİTABANI I Zorunlu 3 1 0 4
8 YDI1022010773 YABANCI DİL II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 14 3 0 22
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BLG2112010773 AÇIK KAYNAK İŞLETİM SİSTEMİ Zorunlu 1 1 0 3
2 BLG2132010773 AĞ TEMELLERİ Zorunlu 1 1 0 2
3 BLG2012010773 GÖRSEL PROGRAMLAMA I Zorunlu 3 1 0 4
4 BLG2032014773 INTERNET PROGRAMCILIĞI I Zorunlu 3 1 0 4
5 BLG2072010773 MESLEKİ YABANCI DİL I Zorunlu 2 0 0 2
6 BLG2052010773 NESNE TABANLI PROGRAMLAMA I Zorunlu 3 1 0 6
7 SEÇBP201 SEÇMELİ3 Seçmeli - - - 0
8 BLG2092010773 VERİTABANI II Zorunlu 3 1 0 4
Toplam 16 6 0 25
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BLG2022010773 GÖRSEL PROGRAMLAMA II Zorunlu 3 1 0 4
2 BLG2042014773 INTERNET PROGRAMCILIĞI II Zorunlu 3 1 0 4
3 BLG2082014773 MESLEKİ YABANCI DİL II Zorunlu 3 0 0 3
4 BLG2062014773 NESNE TABANLI PROGRAMLAMA II Zorunlu 3 1 0 5
5 SEÇBP202 SEÇMELİ4 Seçmeli - - - 0
6 BLG2202014773 STAJ-2 Zorunlu 0 0 0 4
7 BLG2102010773 SUNUCU İŞLETİM SİSTEMİ Zorunlu 3 1 0 4
Toplam 15 4 0 24
 
 
Ordu University Rectorate Building ,Cumhuriyet Campus , Center / ORDU / TURKEY • Tel: +90 452 226 52 00