Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
SST3132013234OYUNCULUK BİÇEMLERİ-IZorunlu353
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amaçları; • Farklı oyunculuk biçemlerini öğretmek • Öğrencileri oyunculuk biçemleri bilgisi ve becerisiyle donatmak • Öğrencilerin yetenekleri ile rol yaratımları arasındaki bağlantıyı geliştirmek • Öğrencilere oyunculuk biçemlerinin doğasını anlama fırsatı vermek • Öğrencilere farklı oyunculuk biçemlerini keşfetme olanağı sunmak • Öğrencilere farklı oyunculuk biçemleri üzerinde profesyonelleşme olma olanağını vermek • Öğrencilere oyunculuk biçemleri hakkında temel bilgi vermek • Öğrencilere oyunculuk biçemlerinin odak noktaları ile ilgili temel bilgi vermek • Öğrencileri oyunculuktaki farklı biçem ve üsluplar ile tanıştırmak
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Züleyha Çubuk
Öğrenme Çıktıları
1Oyunculuk biçemleri ile ilgili temel bilgi ve becerilerine sahip olmak
2Oyunculuk biçemleriyle etkin biçimde rol yaratabilmek
3Çağdaş Oyunculuk Biçemlerini Yaratan Tiyatro İnsanlarını Tanımak
4Yeni yaratım olanaklarını keşfetmek
5Öğrencileri farklı oyunculuk biçemleriyle tanıştırmak
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
• Rol • Yaratıcılık • Tasarım • Biçem
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Oyunculuk biçemlerine kuramsal bir giriş
2Oyunculuk Paradoksları
3Diderot’nun Rol Yapma Paradoksu
4Diderot’nun Rol Yapma Paradoksu
5Stanislavski: Sistem Oyunculuğu
6Stanislavski: Sistem Oyunculuğu
7Stanislavski: Sistem Oyunculuğu
8Vize Sınavı
9Grotowski: Kutsal Oyunculuk
10Grotowski: Kutsal Oyunculuk
11Grotowski: Kutsal Oyunculuk
12Meyerhold: Biyomekanik Oyunculuk
13Meyerhold: Biyomekanik Oyunculuk
14Meyerhold: Biyomekanik Oyunculuk
15genel tekrar
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Bertolt BRECHT, Tiyatro İçin Küçük Organon, Çev: A. Cemal, İstanbul: Mitos-Boyut Yay., İstanbul 1993. Eugenio BARBA- Nikolay SAVARESE, Oyuncunun Gizli Sanatı Tiyatro Antropolojisi Sözlüğü, Çeviren: ayşın Candan, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2002. Jerzy GROTOWSKI, Yoksul Tiyatroya Doğru, Çeviren: Hatice Yetişkin, İstanbul: Tavanarası Yayıncılık, 2002. Kerem KARABOĞA, Oyunculuk Sanatında Yöntem ve Paradoks, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Matbaası, 2005. Konstantin STANISLAVSKI, Sanat Yaşamım, Çeviren: Suat Taşer, İstanbul: Can Yayınları, 1992. -----------------, Bir Aktör Hazırlanıyor, Çeviren: Suat Taşer, İstanbul: Papirüs Yayınları, 1996. ----------------- Bir Rol Yaratmak, Çevirenler: Bora Tanyel, Çiğdem Genç, Fırat Güllü, İstanbul, Boğaziçi Yayınları, 2011. -------------------, Bir Karakter Yaratmak, Çeviren: Suat Taşer, İstanbul, Agora Kitaplığı, 2011. Marianne KESTING, Epik Tiyatro, Çeviren: Yılmaz Onay, İstanbul: Mitos-Boyut Yayınları, 2005. Richard Schechner, Ritüelin Geleceği Kültür ve Performans Üzerine Yazılar, Çeviren: Zeynep Ertan, Ankara: Dost Yayınları, 2015. --------------------------, Between Theatre and Antropology, The University of Pennsiylvania Press, 1985. Tadashi SUZUKI, Culture Is The Body The Theatre Writings of Tadashı Suzuki, Translation: Kameron Steele, Theatre Communications Group, 2015. Thomas RICHARDS, Grotowski ile Fiziksel Eylemler Üzerine Çalışmak, Çeviren: Ayşin Candan, Hülya Yıldız. İstanbul: Norgunk Yayıncılık, 2005. Ayşın CANDAN, Yirminci Yüzyılda Öncü Tiyatro, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 1994. Aziz ÇALIŞLAR, 20. Yüzyılda Tiyatro, İstanbul: Mitos-Boyut Yay., 1993. Özdemir NUTKU, Dünya Tiyatrosu Tarihi 1, İstanbul: Mitos Boyut Yayınları, 2000. ----------------------, Dünya Tiyatrosu Tarihi 2, İstanbul: Remzi Kitabevi, 1985. ----------------------, Sahne Bilgisi, İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 2002.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11010
Final Sınavı11010
Derse Katılım10330
Tartışma10330
Soru-Yanıt10110
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1313133353155
ÖÇ2413133353155
ÖÇ3313333353155
ÖÇ4313333353155
ÖÇ5313333333155
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ordu University Rectorate Building ,Cumhuriyet Campus , Center / ORDU / TURKEY • Tel: +90 452 226 52 00