Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
YBH2072017852EKOLOJİZorunlu234
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
ekolojinin temel kavram ve prensipleri hakkında bilgi vermek ekolojik problemleri çözüm yeteneği kazandırmaktır
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Hakan YILMAZ
Öğrenme Çıktıları
1temel kavramları öğrenecektir.
2birey ve populasyon ekolojisini öğrenecektir
3ekosistem ve özelliklerini öğrenecektir
4Ekolojik Döngüler, Biyolojik Birikimi öğrenecektir
5insanlığın ekolojik sorunları, Doğanın ve biyolojik çeşitliliğin korunmasını öğrenecektir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Ekoloji nin tanımı, ekoloji kavramları, ekolojinin ilkeleri, ekolojik sorunlar, Ekosistem nedir, ekosistem kavramları, Yerküre üzerinde çevre faktörlerine bağlı sorunlar ve çözüm önerileri
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1ekolojiye giriş
2Ekoloji ile ilgili temel kavramlar
3Ekolojinin temel ilkeleri
4Ekosistem ve bileşenleri
5türlerin yapısı ve dağılımı
6ekosferde enerji akışı ve madde dögüleri
7besin zinciri ve besin ağı
8ara sınav
9canlıların gelişimini etkileyen faktörler
10ekosistemlerde etki, tepki ve geri besleme mekanizmaları
11ekosistemlerde etki, tepki ve geri besleme mekanizmaları
12biyocoğrafya
13biyolojik çeşitlilik
14biyolojik çeşitlilik
15insan ve ekolojik gelişim
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Quiz313
Derse Katılım14342
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma2510
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma5420
Okuma818
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)113
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21
ÖÇ1552142255223432232324
ÖÇ253 111 53  133  3 3 5
ÖÇ355 113 53  135  5 5 5
ÖÇ455 112 55  155  5 5 5
ÖÇ5555454555555555555555
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ordu University Rectorate Building ,Cumhuriyet Campus , Center / ORDU / TURKEY • Tel: +90 452 226 52 00