Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
YBH1012017852ZOOLOJİZorunlu115
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Zoolojiye giriş niteliğinde olan bu ders ile temel zooloji bilgisi verilerek, hayvanlar alemi hakkında hem hücresel hem de genel bazda bilgi vermek amaçlanmıştır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Dr. Burcu DEMİREL YILMAZ
Öğrenme Çıktıları
1Zoolojiye giriş
2orman zoolojisi
3Zoolojinn diğer bilimlerle ilişkisi
4Hücre, sitoplazma, organeller, dokular, eşeyli ve eşeysiz üreme
5Hücre bölünmesi
6Hayvanlarda davranış, hayvanlarda öğrenme, hayvan ekolojisi
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Zoolojiye giriş, zoolojinin alt dalları, hayvansal hücrelerin fiziksel ve kimyasal kompozisyonları, hayvansal dokuların yapı ve fonksiyonları, organ sistemleri ve birbirleri ile olan ilişkileri, hayvanların ekolojileri, hayvan taksonomisi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Zoolojiye giriş, orman zoolojisi ve diğer bilimlerle ilişkisi
2Hücre, hücrenin genel özellikleri prokaryot ökaryot farkı. stoplazmanın kimyasal yapısına giriş.
3Hücredeki inorganik ve organik bileşikler
4Organik bileşiklere devam,nükleik anitler DNA ve RNA yapıları
5Hücre zarının yapısı ve fonksiyonları, zar farklılaşmaları
6Sitoplazmik yapılar (endoplazmik retikulum, ribozom, mitokondri)
7Sitoplazmik yapılar (golgi, lizozom, peroksizom, sentrozom)
8Nukleus, nukleus zarı, matriks, nukleolus kromozonun ince yapısı
9Ara sınav
10Nukleus fonksiyonları (protein sentezi)
11Hücre bölünmesi
12Doku oluşumu, dokular (epitel doku, bağ doku)
13Özelleşmiş bağ doku tipleri (kas doku, sinir doku)
14Hayvanlarda sınıflandırma
15Hayvan sistematiği
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Slayt ve ders notları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14456
Deney7321
Bireysel Çalışma14114
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma2510
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Okuma14228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)156
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21
ÖÇ155   55 5   5   5    
ÖÇ2555  55 5   5   5    
ÖÇ355  55555   5   5    
ÖÇ455    5              
ÖÇ555    5              
ÖÇ655   55 5       5    
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ordu University Rectorate Building ,Cumhuriyet Campus , Center / ORDU / TURKEY • Tel: +90 452 226 52 00