Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
BLY1082017851ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİZorunlu124
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Öğrencinin araştırma sürecini tanıması, bu süreçte uygulanacak adımları ve neler yapılması gerektiğini bilmesi ve sonuçta araştırmasını genel kurallar çerçevesinde raporlandırması.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Yazbahar ÇETİN
Öğrenme Çıktıları
1Araştırma sürecini tanır ve tasarlayabilir
2Verileri elde edebilecek kaynakları araştırabilir
3Nitel ve Nicel Araştırma tekniklerini açıklayabilir.
4Araştırma raporunun yazım kurallarını bilir.
5Araştırma sonuçlarını rapor haline dönüştürür.
6
7
8
9
10
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bilimsel bir araştırma sürecinde yer alan, sorun belirleme, veri toplama, veri çözümleme ve sonuçları yorumlama ve raporlama aşamalarının öğrenilmesi; belli başlı bilimsel araştırma yöntemlerinin (deneysel, betimleme, tarihi vb) incelenmesi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Bilim ve Bilimle ilgili Kavramlar, Bilimin Tarihsel Gelişimi2 saat1 saat
2Bilimsel Araştırma Süreci araştırma konusunun seçimi, araştırmanın sınırlarının belirlenmesi
3Kaynakların Taranması, Hipotez ve Strateji Geliştirme, Araştırma Stratejilerinin Belirlenmesi
4Araştırma Evreni ve Örnekleme, Ana Kitlenin Tanımı, Örnekleme Çevresi, Örnekleme Yöntemi
5Veri, Veri Kaynakları, Birincil ve İkincil Veriler
6Anket, Mülakat ve Gözlem Teknikleri
7Nicel Araştırma Yöntemleri Verilerin Analize Hazırlanması, Ölçme ve Ölçme Hataları, Veri Hazırlama Süreci
8Ara Sınav
9Nitel Araştırma Yöntemleri, Nitel Araştırmanın Mantığı
10Nitel Araştırmada Kullanılan Yöntemler, İz Sürme Çalışmaları, Paydaş Analizi, Örnek Olay Yöntemi
11Araştırma Raporunun Hazırlanması, Araştırmanın İçeriğinin Oluşturulması, Yazımda Kullanılması Gereken Üslup
12Araştırma Raporunun Biçim ve Kapsamı, Araştırma Raporunun Yazım Kuralları
13Araştırma Etiği, Bilimsel Etik Kuralları
14Araştırma Raporunun Hazırlanmasında İstatistiki Uygulamalar
15Genel Değerlendirme
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Kaya, Z. ve Şahin, M (2013). Meslek Yüksek Okulları İçin Araştırma Yöntem ve Teknikleri (2.Baskı). Konya: Eğitim Kitabevi. Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (18.Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. Erkuş, A. (2011). Davranış Bilimleri İçin Bilimsel Araştırma Süreci (3.Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım15345
Tartışma5315
Gözlem5210
Beyin Fırtınası8216
Rapor Hazırlama248
Rapor Sunma248
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma133
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma133
Okuma15115
Rapor224
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)131
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29
ÖÇ144454444455444444444444554544
ÖÇ245455455554444545454444445445
ÖÇ354444454444544444445444445445
ÖÇ444445444444454445444454455444
ÖÇ544455455444445444445454454545
ÖÇ644454444455444444444444554544
ÖÇ745455455554444545454444445445
ÖÇ854444454444544444445444445445
ÖÇ944445444444454445444454455444
ÖÇ1044455455444445444445454454545
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ordu University Rectorate Building ,Cumhuriyet Campus , Center / ORDU / TURKEY • Tel: +90 452 226 52 00